Når du, eller en du kender, har en psykisk sygdom

Hvor går man hen, og hvad stiller man op, hvis man får en psykisk sygdom? Det kan være angst eller depression, som fx kan opstå i forbindelse med stress. Det kan være andre alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni eller personlighedsforstyrrelse.

Hvornår har du eller en, du kender, en psykisk sygdom og brug for behandling eller hjælp? Det er svært at sige, men en rettesnor er, at hvis nogle følelser og fornemmelser bliver så stærke, at et menneske holder op med at gå på arbejde eller holder op med at gøre ting, der normalt giver glæde eller er vigtige, så  har personen brug for professionel hjælp. Her giver vi dig en guide til, hvor du finder hjælp, og hvad du har ret til og pligt til, som systemet er i dag.

 • Psykiatrisk akutmodtagelse

  Der findes psykiatriske skadestuer i alle fem regioner. Du kan finde adresserne på borger.dk ved at søge på ”psykiatrisk akutmodtagelse”. Situationer, hvor du kan få brug for hjælp på en psykiatrisk akutmodtagelse, kan være, hvis du føler, du i alvorlig grad taber kontrol, har selvmordstanker, oplever voldsomme reaktioner på en kriseoplevelse, har abstinenser efter misbrug af piller, stoffer eller alkohol eller voldsomme symptomer på angst eller depression. Læs mere om psykolog, psykiater og tilskudsmuligheder her.

 • Andre behandlingsformer

  Der findes mange andre tilbud om behandling, hvor du typisk selv betaler alle udgifter. Læs om andre andre behandlingsformer.

 • Sygedagpengeregler

  Sygedagpengene udgør højst 4.180 kr. pr. uge og højst 112,97 kr. pr. time (2016). Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges under visse omstændigheder. Søg mere viden på borger.dk, og skriv ”sygedag-penge” i søgefeltet.

 • Praktiserende læge

  Oftest vil det første, man gør, være at tale med sin praktiserende læge. Han eller hun vil stille nogle spørgsmål for at afklare, hvordan du har det, og hvilken type hjælp du har brug for. Vedkommende kan også foreslå dig en sygemelding fra arbejde i en periode. Lægen kan henvise dig til en psykiater eller foreslå en psykolog. Der er forskellige tilskudsmuligheder og nogle gratis tilbud. Læs mere under ”Psykiater” og ”Psykolog”.

 • Psykiatrifondens rådgivning

  Måske har du brug for at tale med nogen? Ring-chat-skriv.dk – Psykiatrifondens rådgivning – er åben mandag til torsdag fra kl. 10-22 og fredag til og med søndag fra kl. 10-18. Ring på tele-fon 3925 2525. Du kan være anonym, og al vores rådgivning er gratis. Det er frivillige med relevant faglig baggrund, der tager telefonerne og besvarer alle rådgivningsspørgsmål. Nogle gange vil vi lede dig videre til andre steder, der kan hjælpe dig, og nogle gange kan vi selv hjælpe dig hele vejen. Du kan bruge vores rådgivning, uanset hvem du er. Om du er ramt af psykisk sygdom, pårørende, fagperson – alle er velkomne.

  Læs mere om rådgivningen
 • Psykisk Førstehjælp

  Hvis du selv eller en, du kender, får det svært psykisk, kan det være svært at finde ud af, hvordan man taler om det og bedst hjælper hinanden. Psykiatrifonden har udviklet ”Psykisk Førstehjælp”, hvor du finder råd til at hjælpe i situationer, hvor nogen viser tegn på psykisk sygdom. Du kan finde kurser, hvor du bor, og du kan selv blive instruktør i psykisk førstehjælp.

  Psykisk førstehjælp
 • Sammen om mental sundhed

  Hvis du er sygemeldt og har et arbejde, kan du og din arbejdsgiver finde gode råd på hjemmesiden www.mentalsundhed.dk. Der er både en indgang på hjemmesiden for dig som medarbejder og for din arbejdsgiver, hvor I hver især kan finde målret-tet information. Hjemmesiden er skabt af ”Sam-men om mental sundhed”, et partnerskab, som Psykiatrifonden er en del af. 

 • Psykiatrifondens jobafklaringsforløb

  I nogle tilfælde erkender kommunen, at det kan være bedre for den sygemeldte at få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller til at komme videre i livet efter psykisk sygdom af nogle, der har specialviden om psykisk sygdom. Psykiatrifonden tilbyder specialiseret mentorstøtte og afklaringsforløb, som kommuner køber til deres borgere.

 • Jobcenter og kommune

  Når du er sygemeldt og forventer at være det i mere end otte uger, kontakter jobcenteret dig for at tilbyde dig hjælp til at komme tilbage på arbejde. Hvis du er syg i mere end otte uger, skal du i samarbejde med dit jobcenter udarbejde en aftale/plan. Den handler om, hvad der skal til, og hvilken støtte du har brug for, så du kan komme tilbage til dit job.

 • Pensionsforsikring, sundhedsforsikring og andre støttemuligheder

  Det kan være en god ide at tale med dit pensionsselskab, hvis du bliver syg. I nogle tilfælde udbetaler selskabet en sum penge ved alvorlig sygdom, men det gælder normalt kun alvorlige fysiske sygdomme. Det kan også være, du har en sundhedsforsikring eller nogle særlige dækninger i din pensionsordning, der kan give dig støtte til psykologbehandling og andre former for behandling. Pensionsselskabet kan også være en god samarbejdspartner til at komme godt tilbage på jobbet. Desuden giver nogle pensionsforsikringer mulighed for at få udbetalt et beløb, hvis man mister indtægt på grund af opsigelse, fx i forbindelse med sygdom.

 • Fagforening

  Din fagforening kan være en god sparringspartner, når du er sygemeldt. Tal med fagforeningen og få gode råd.

  Læs mere om arbejdsliv, trivsel og stress på arbejdspladsen
 • Arbejdspladsen

  Hvis du bliver syg, er det vigtigt at holde fast i den gode kontakt med arbejdspladsen og kollegerne. Relativt kort efter din sygemelding vil din leder kon-takte dig, og sammen kan I finde ud af, hvordan du gradvist kan komme tilbage til dit job. Jo bedre kontakt I har, jo bedre er dine muligheder for at komme godt tilbage efter din sygemelding.

  Gode råd: Sådan håndterer du psykisk sygdom og sårbarhed på arbejdspladsen
 • Psykolog

  Du kan få tilskud til psykologbehandling, fx hvis der er en bestemt begivenhed inden for de seneste 12 måneder, der har udløst, at du har det dårligt psykisk. Er du højst 38 år og har let til moderat angst, kan du også få tilskud til psykologbehandling. Psykologen behandler dig med samtaleterapi og kan ikke udskrive medicin. Reglerne for tilskud er komplekse, og du kan læse mere på borger.dk ved at søge på ordene ”psykolog” eller ”psykiater”.

 • Psykiater

  Din læge kan henvise til behandling hos en privat-praktiserende psykiater, som er læge af uddan-nelse og giver en behandling, der kan være en blanding af medicin og samtaleterapi. Der er typisk relativt lang ventetid. Du kan også blive henvist til psykiatrisk behandling på et hospital. Der har du ret til behandling inden for en måned. Hvis hospitalet ikke kan opfylde det, skal du henvises videre til en klinik eller et privathospital, der har en aftale med regionen. Det er gratis. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883