Bølgen af udfordringer bliver ved med at være stor

”Psykisk sygdom er desværre omgærdet af endeløse misforståelser. Man lægger jo ikke gips på psyken, og derfor er psykisk sygdom ofte umiddelbart usynlig. Det sætter stærke fordomme i spil.” Ordene er Torsten Bjørn Jacobsens. Han er speciallæge i psykiatri og Psykiatrifondens nye formand fra 21. marts 2019.

De kommende år kommer Psykiatrifonden særligt til at fokusere på det, man kalder indikeret forebyggelse blandt børn og unge. Det vil sige forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge, som i forvejen lever med en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom. Det kan fx skyldes psykisk sygdom hos deres forældre, eller at børnene allerede i skolealderen viser klare tegn på angst eller depression. 

Et andet vigtigt strategisk fokus kommer til at handle om at gøre det muligt for mennesker med psykisk sygdom at være en del af fællesskabet på
en arbejdsplads. 

”Det er to virkelig stærke fokusområder. Hvis vi får løftet de to områder, løfter man samtidig utrolig meget andet. Psykiatriens problemer er meget brede, så det er vigtigt at fokusere målrettet for at opnå de nødvendige forandringer,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Et løft vil virkelig gøre en forskel

Psykiatrien herhjemme er præget af, at bølgen af udfordringer bliver ved med at være stor, mener Torsten Bjørn Jacobsen.

 ”Men jeg oplever, at politikere og andre er begyndt at forstå, at psykisk sygdom – eller psykisk sundhed – er noget af det vigtigste at gøre noget ved. De fleste psykiske sygdomme debuterer, når et menneske er mellem 15 og 25 år gammelt. Det vil sige, at sygdommen begynder, når livet skal i gang for alvor, når man skal i gang med uddannelse osv. Så får man ikke samme start på livet som andre, og man kommer til at leve med sygdommen i rigtig mange år. Hvis vi kan ændre det ved at arbejde intensivt med forebyggelsen blandt de børn og unge, som har en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom, så har
vi virkelig gjort en forskel,” mener han.

Ligesom Anne Lindhardt er han desuden meget optaget af at aflive myter og misforståelser om psykisk sygdom, som ofte spænder ben:

”Psykisk sygdom er desværre omgærdet af endeløse misforståelser. Man lægger jo ikke gips på psyken, og derfor er psykisk sygdom ofte umiddelbart usynlig. Det sætter stærke fordomme i spil,” siger han.

Torsten Bjørn Jacobsen om Anne Lindhardt

”Jeg har kendt Anne Lindhardt i mange år som en meget respekteret psykiater. Samtidig er hun en utrolig dygtig formidler af budskaber og viden om psykiatri. Det samme gælder Jes Gerlach, Psykiatrifondens stifter og første formand fra begyndelsen i 1996. Det er store fodspor, jeg nu træder i.”

Ærefuldt at blive spurgt

Han glæder sig til at indtage formandsposten i Psykiatrifondens bestyrelse, som han har været en del af siden 2018.

”Psykiatrifonden er en velrenommeret spiller på den politiske scene. Det er ærefuldt at blive spurgt. Psykiatrifonden har altid et sagligt standpunkt og er med til at udvikle viden. Vi skal ikke bare have en mening, den skal være solidt funderet,” understreger han. 

Torsten Bjørn Jacobsen bliver Psykiatrifondens tredje formand siden starten i 1996. Første formand var speciallæge i psykiatri Jes Gerlach, som skabte Psykiatrifonden med det formål at udbrede viden om og afstigmatisere psykisk sygdom.

Om Torsten Bjørn Jacobsen

Torsten Bjørn Jacobsen, 54 år, har været læge siden 1991 og er ph.d. på en afhandling om den prognostiske værdi af billeddannende undersøgelser ved lette hovedtraumer.

Ud over mange års klinisk erfaring har han erfaring fra organisatorisk arbejde inden for specialet psykiatri. Han har været formand for Foreningen for Yngre Psykiatere og Dansk Psykiatrisk Selskab og talsperson for PsykiatriAlliancen.

For indeværende er Torsten overlæge ved et almenpsykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling Rigshospitalet. Torsten har deltaget i adskillige udvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen. Han er desuden engageret i internationale psykiatersammenslutninger, hvor han har siddet på flere tillidsposter.

Privat er han gift med Mette Gørtz, der er lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Sammen har de tre børn i alderen 16 til 24 år. Torsten Bjørn Jacobsen prioriterer den øvrige tid på sin familie og sit sociale liv, og når der er tid til det, spiller han floorball i Sjællandsserien.

Tekst: Sarah Cecilie Boss, journalist og pressechef

Foto: Søren Kuhn

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883