Skolen for recovery: Nye muligheder giver håbet tilbage

Skolen for Recovery lægger vægt på, at kursisterne selv tilmelder sig undervisning og bringer deres egne erfaringer og viden om psykisk sygdom i spil. Det sker i samspil med undervisere og medkursister, som tæller både patienter, pårørende og ansatte. Det handler om at se muligheder og om, ”at du bedst selv ved, hvad der fungerer for dig”.

Skolen for recovery

 • Skolen for Recovery har på et halvt år haft 785 tilmeldinger. nogle kursister deltager på op til tre kurser pr. semester. I alt har 392 forskellige personer deltaget.
 • Aldersfordelingen på skolen spænder fra 18 år til over 80 år. Fordelingen er forholdsvis jævn, dog med en overvægt af 30-60-årige kursister.
 • To ud af tre kursister er kvinder.
 • 60 % er patienter, 25 % er medarbejdere, 15 % er pårørende.

 

Eksempler på kurser som skolen for recovery udbyder

 • Recovery - et liv i forandring
 • At leve med bipolar lidelse
 • At leve med psykose og skizofreni
 • Fem veje til et godt liv 
 • Tag kontrollen i dit liv
 • Introduktion til mindfulness
 • Økonomi og gæld – fra uoverskuelighed til overblik
 • Styrk dit netværk og dine relationer

I en lettere moderniseret bygning på Psykiatrisk Center Ballerup ligger Skolen for Recovery. Når man træder ind ad døren, bliver man mødt af et cafe-lignende miljø med farver på væggene, små borde, en kaffeautomat til fri afbenyttelse og foldere og bøger på hylderne.

Modsat den behandlende del af psykiatrien, hvor hvide vægge, pakkeforløb og en evidensbaseret tilgang hersker, er der gjort meget for at skabe en anden og mere afslappet stemning, som understøtter tankegodset bag skolen.

”Skolen ligger her på Psykiatrisk Center Ballerup, og vi er finansieret af psykiatrien, men alligevel er vi et meget anderledes tilbud. Vi tilbyder undervisning til dem, der ønsker det, ikke på forhånd fastlagt behandling,” siger underviser Mads Lange, som selv har levet med psykoser og skizofreni.

Ligeværdig erfaringsudveksling

Mads Lange er egentlig uddannet ingeniør, men arbejdede som frivillig på det psykiatriske område, før han tog springet og fik stillingen som underviser på Skolen for Recovery.

Hans kollega og medunderviser Christine Larsen har derimod en mere klassisk sundhedsprofil. Hun er uddannet sygeplejerske med en master i sundhedspædagogik og har arbejdet 30 år i psykiatrien. 

”Uanset hvilket kursus, vi holder, er vi altid to undervisere. Én, der selv er tidligere psykiatrisk patient og har haft psykisk sygdom selv, og én fagperson, som først og fremmest kender til det psykiatriske område fra et fagligt ståsted,” siger Christine Larsen.

Den udprægede forskel i deres profil er en del af filosofien bag skolen, som skal skabe ligeværd i undervisningen og vise, at her er brugererfaring og fagerfaring ligeværdige. Inspirationen kommer fra England, hvor man har arbejdet med ”recovery colleges” i mere end 10 år.

Patienter, pårørende og ansatte leger med rollerne

Ligeværd og respekt er også værdier, som man genkender i den brede målgruppe. Kurserne kan nemlig både følges af indlagte patienter og ambulante, men også af pårørende og ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri. Og de forskellige typer af kursister følger kurserne på samme tid. Det vil sige, at man kan risikere at møde sin patient eller behandler, hvis man dukker op til et kursus. 

 

 

Jeg tror, at det er mulighederne, som du ikke kunne se før, der giver dig håbet tilbage. 

             Mads Lange, underviser og tidligere patient

 

 

Det kan være grænseoverskridende, men er samtidig et vigtigt element i den kulturforandrende del af projektet, forklarer Christine Larsen:

”På skolen har vi mulighed for at lege med rollerne og se sygdommen og mulighederne for recovery i flere perspektiver – både fra en patient, en pårørende og en behandlers side. Det giver fx medarbejdere i psykiatrien muligheden for at stoppe op og blive præsenteret for nogle andre input. Og patienter og pårørende kan tale om tingene på en anden måde, end hvis der kun var deres ligesindede på skolebænken,” siger Christine Larsen.

”Du ved bedst selv, hvad du har brug for”

På Skolen for Recovery indtræder man ikke i et behandlingsforløb, men i et undervisningsforløb som komplementere de eksisterende tilbud om behandling og rehabilitering.

”Vi er meget lidt styrende modsat den behandlende del af psykiatrien, hvor man skal visiteres til, og hvor man indgår i nogle klare forløb. Her beder vi i stedet om, at du selv booker de kurser, du vil følge, ud fra tanken om, at du bedst selv ved, hvad du har brug for for at komme videre. Det ligger i hele recovery- tankegangen,” siger Christine Larsen.

”Kort sagt kan man sige, at i behandling er der fokus på diagnosen og nedbringelse af symptomer, på skolen vælger man selv, hvad man synes er vigtigt, og hvad man vil fokusere på,” supplerer Mads Lange.

Hvad fremtiden bringer

På gangen til lærerværelset, finder man Lone Petersen, som er leder af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery. Skolen for Recovery er forankret i Kompetencecenteret, som dækker hele Region Hovedstadens Psykiatri. Men hvad bringer fremtiden for recovery og Skolen for Recovery, og er det kommet for at blive?

”Der er ingen tvivl om, at det at arbejde recovery-orienteret er kommet for at blive. I hvert fald i forhold til måden at organisere undervisningen på og involvere brugere på alle niveauer sammen med underviserne. Det er jo en tilgang, der vinder frem i hele landet, og som forplanter sig til flere områder i psykiatrien også – fx også i tilgangen til psykoedukation.”

I psykoedukation får man normalt kun viden og undervisning om den psykiske sygdom på underviserens præmisser, som selvfølgelig er suppleret af viden fra patienternes perspektiv, men på skolen har man fokus på egentlig samskabelse mellem patient og underviser, uddyber Lone Petersen. 

Skolen for recovery

Der bliver arbejdet med recovery og recovery-skoler ere steder i landet. Kontakt psykiatrien i din landsdel for at høre nærmere om mulighederne.

 

Foto: Mette Frandsen

Muligheder giver håb

En delevalueringsrapport viser, at kursisterne generelt er meget tilfredse med kurserne og recoveryforløbene. Som svar på, hvorfor det tilsyneladende er så effektivt, siger underviser Mads Lange:

”Da jeg selv var allermest plaget af sygdommen, kunne jeg ikke se nogen veje ud af min situation, før jeg kom i kontakt med recovery-tankegangen. Her blev jeg præsenteret for tanken om, at jeg kunne komme mig helt eller delvist – på mine egne præmisser. Det gav mig et håb og en tro på nye muligheder. Jeg tror, at det er mulighederne, som du ikke kunne se før, der giver dig håbet tilbage.” 

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883