Sådan hjælper du en, der skader sig selv

Hvis du kender et menneske, der har det svært, eller du er bange for, at nogen skader sig selv, så kan du hjælpe. Det kræver ikke, at du er professionel eller særligt trænet. Det kræver, at du tør stille dig til rådighed for det andet menneske og lytte. Det handler om at give psykisk førstehjælp.

Måske dækker personen sine arme til, selv i varmt vejr. Måske holder personen op med at gå til sport uden nogen særlig forklaring. Måske opdager du, at der er blod på sengetøjet. At førstehjælpskassen bliver tømt hurtigt. Det er nogle af de tidlige tegn på selvskade, fortæller Ditte Marie Madsen, projektleder og masterinstruktør i Psykiatrifondens projekt Psykisk Førstehjælp. 

Når man skader sig selv, er det en måde at regulere sine følelser på. Måske har man kaos indeni, ligesom Sarah fortæller om i sin historie, og så løber følelserne over.

”Selvskaden giver en forløsning og en lettelse. Og den virker nu og her, men senere kan nogle blive ramt af en skam. Og skammen giver måske personen lyst til at straffe sig selv. Selvskaden kan også være tvangspræget og blive et ritual for personen, der skader sig selv. Det
bliver en ond cirkel,” forklarer Ditte Marie Madsen.

Tal om det

”Det er måske let at sige ’tal om det’, men hvis du er bekymret for, om et andet menneske skader sig selv, anbefaler vi, at du spørger direkte: ’Har du skadet dig selv?’,” siger Ditte Marie Madsen. 

”Det skal være på en omsorgsfuld måde, der ikke udtrykker chok eller afsky – og det er en balancegang, som kan være svær,” forklarer hun. Især hvis man er tæt på. 

”Man skal ikke true med sanktioner eller straf eller lade være med at hjælpe, fordi man bliver vred eller bange. Og hvis man kan mærke, at man ikke kan rumme det, så kan man prøve at fortælle det til en ven eller et familiemedlem, der så kan tage over,” siger Ditte Marie Madsen.

Fokus på følelserne

Der er ofte brug for hjælp. Som regel også professionel hjælp. Ditte Marie Madsen råder til, at hjælperen prøver at fokusere på, hvad der er sket, og især på, hvordan den, der har skadet sig selv, har det. 

”Det er vigtigere at fokusere på, hvordan han eller hun har det, i stedet for at fokusere på selve skaden,” siger hun. 

Og så er det ifølge Ditte Marie Madsen altid vigtigt at hjælpe den, der skader sig selv, med at få noget professionel hjælp fra fx en psykolog, psykoterapeut eller psykiater.

At skære smerten bort - en bog om selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme en indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige. Den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske mekanismer bag selvskade.

 

Køb bogen her - al overskud for arbejdet til et godt liv til flere

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883