Stigmatisering og selvstigmatisering - myter og misforståelser

Stigmatisering er et resultat af fordomme og medfører diskriminering. Mange mennesker med psykisk sygdom oplever stigmatisering i hverdagen – i familien, i arbejdslivet, i behandlingssystemet, socialt og i samfundet generelt.

For mange opleves det værre end sygdommen i sig selv. Risikoen for at blive set som sin sygdom og frygten for omgivelsernes fordømmelse og afstandtagen betyder ofte, at både den syge og de pårørende ikke taler åbent om at have en psykisk sygdom. Stigmatisering kan være forbundet med stor skam, smerte og håbløshed – med alvorlige konsekvenser for livskvaliteten og muligheden for at komme sig.

 

Stigma handler mere om opfattelser hos dem, der stigmatiserer, end om fakta hos dem, der bliver stigmatiseret

 

Mange myter og misforståelser

Omkring 700.000 mennesker har symptomer på psykisk sygdom her og nu. Når det er så almindeligt at have en psykisk sygdom, er det svært at forstå, at der kan være så mange tabuer og myter om mennesker med psykiske sygdomme i et moderne og oplyst samfund som det danske.

Alligevel tyder meget på, at psykiatrien står i et dårligt skær og er forbundet med frygt og misforståelser. Og det er en kendsgerning, at mennesker med psykisk sygdom og deres familier ofte møder fordomme, der i mange tilfælde skyldes manglende viden.

Hele 68% af befolkningen angav i en undersøgelse, at de var enige eller meget enige i, at personer med psykisk sygdom ofte er mere ustabile end andre personer, og 32% mente, at personer med psykisk sygdom ofte er farligere end andre(1). 

Da Psykiatrifonden i 2016 spurgte over 4.000 personer i den danske befolkning om emner relateret til psykisk sygdom, angav næsten 20%, at de ikke vidste, at man kunne blive helbredt for en psykisk sygdom(2). 

Der er forskel på opfattelsen af forskellige psykiatriske diagnoser. Men nogle af de myter, der findes, er fx at mennesker med psykisk sygdom 

 • er uforudsigelige
 • er utilregnelige
 • er farlige 
 • er dovne
 • selv er skyld i deres sygdom
 • bare er dårligt opdragede
 • har lav selvkontrol
 • ikke er rigtigt syge
 • ikke kan blive raske

Især skizofreni og personlighedsforstyrrelser er omgærdet af myter og fordomme, som kan være meget negative, og som oftest ikke har hold i virkeligheden. Der er fx en udbredt tendens til at opfatte personer med skizofreni som farlige og voldelige. Hvis et menneske er psykotisk, er der en let øget risiko for personfarlige handlinger – specielt ved ubehandlet skizofreni, præget af forestillinger om forfølgelse. Men fakta er, at aggressiv og farlig adfærd hos mennesker med skizofreni er meget sjælden(3).

Der er god grund til at reflektere over proportionerne i vores opfattelse af, hvad og hvem der er farlige. For den let øgede farlighed, som ses hos en ganske lille gruppe, breder sig ud over og stigmatiserer de hundredtusinder af fredelige mennesker, som har en psykisk sygdom. Stigmatiseringen er medvirkende til, at mennesker med psykisk sygdom undlader eller udskyder at søge behandling. Og det er med til at øge risikoen for personfarlige handlinger, som, uanset deres sjældenhed, gerne skulle forebygges. 

Ikke mindst medierne har et stort medansvar for det generaliserede og til tider forkerte billede, som tegnes af mennesker med forskellige former for psykisk sygdom. Men myterne og fordommene opbygges og forstærkes mange steder, både i behandlingssystemet, på arbejdspladserne, i film og bøger og i den brede offentlighed.

Nogle diagnoser er 'værre' end andre

Mange har et ret uklart billede af psykisk sygdom og har svært ved at skelne mellem forskellige diagnoser. Og en stor del af befolkningen kan ikke nævne specifikke psykiske sygdomme ved navn.

Opfattelsen af de enkelte psykiatriske diagnoser er desuden meget forskellige, og forestillinger og fordomme varierer tilsvarende(4). Der er således stor forskel på graden af stigmatisering af en person, som har depression frem for skizofreni. Det viser en spørgeundersøgelse fra 2017, hvor skizofreni, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelser var de tre psykiske sygdomme, der var forbundet med mest tabu blandt den almene befolkning(5).

Oh, shit. Er jeg så en masse- morder?

”For mig var en personlighedsforstyrrelse det værste af det værste” forklarer Marie Louise Christensen. 

Da hun fik diagnosen via e-Boks, ringede hun til sin mor og udbrød: ”Det er sgu en personlighedsforstyrrelse.” Hun havde svært ved at acceptere den og læste løs for at finde ud af, at borderline kan være mange ting.

 

Læs Maria Louises historie her.

Fordomme og afstandtagen er en ekstra belastning

Fordomme, misforståelser og myter om psykiske sygdomme medfører ofte en afstandtagen og undren frem for den håndsrækning, forståelse og omsorg, man har behov for, når man har en sygdom. Det er en stor, ekstra belastning, hvis man ikke kan tale åbent om problemerne og bliver mødt med fordomme og afstandtagen.

Det går ud over livskvaliteten. Og mange synes faktisk, det er værre end sygdommen selv. Omgivelsernes reaktion kan desuden være en stor barriere i forhold til at søge hjælp og behandling i tide – og dermed også for mulighederne for at komme sig(6).

Tak fordi du læste med — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: Vi ved, at mange mennesker med psykisk sygdom føler sig dømt på forhånd og sat på sidelinjen. Bekæmpelse af myter og misforståelser om psykisk sygdom er en del af vores DNA.

 

Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi det helst fortsætter. Men vi er en sygdomsbekæmpende organisation, er der mange omkostninger forbundet med vores arbejde. Vi kan kun forsætte arbejdet for at nedbryde myter, misforståelser og fordomme om psykisk sygdom med støtte fra vores støttemedlemmer.

 

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

 • Det kan du gøre

  Vi kan alle sammen gøre vores til at tale mindre stigmatiserende om psykisk sygdom. Det gælder, uanset om vi er nære pårørende, studiekammerater, arbejdskolleger, naboer, læger, psykologer, socialrådgivere, politibetjente, jobcentermedarbejdere, journalister, filmproducenter, politikere – eller om vi selv har en psykisk sygdom.

   

  Husk generelt at

  - man har en psykisk sygdom. Man er ikke en diagnose

  - undgå brug af diagnoser som metafor, fx “Man kan godt blive lidt skizofren af at have to job påén gang”

  - undgå at generalisere. Der er mange forskellige diagnoser og mange grader af alvorlighed

  - søge viden og blive klogere (sig gerne at du måske er lidt uvidende)

   

  Husk når du taler med en person, som har psykisk sygdom at

  - lytte, og vise interesse og forståelse 

  - undgå at dømme

  - tage personen alvorligt

  - undgå overdreven hensyn

  - indgyde håb. Mange får det bedre eller bliver raske

  - henvise til en rådgivning, når det er relevant (fx hos Psykiatrifonden, tlf. 39 25 25 25) 

   

   

  Hvis du selv har en psykisk sygdom, så overvej hvem du vil fortælle det til, hvornår og hvordan. Det kan nogen gange være en god idé at vente lidt med at fortælle om din sygdom, når du møder nye mennesker – især hvis du har en de diagnoser, som er forbundet med mange fordomme og afstandtagen. LINK. Når de kender dig, vil de meget bedre kunne se uden om sygdommen og se dig, som du er.

  Få hjælp og gode råd i Psykiatrifondens rådgivning
 • Referencer

  1. ”ÉN AF OS befolkningsundersøgelse 2017”. PrimeTime kommunikation 2017.

   

  2. Psykiatrifonden 2016.

   

   3. ”Psykisk sygdom og kriminalitet”. Indenrigs- og sundhedsministeriet 2006.

   

  4. ”Stigma og psykiske lidelser – som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark”. Dansk Sundhedsinstitut DSI og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI 2010.

   

  5. ”ÉN AF OS befolkningsundersøgelse 2017”. PrimeTime kommunikation 2017.

   

  6. "Stigma og psykiske lidelser – som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark”. Dansk Sundhedsinstitut DSI og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI 2010.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883