Arbejdsliv, trivsel og stress

Hvordan kan vi ruste unge og ældre til et arbejdsliv, og hvordan kan vi bidrage til, at arbejdspladserne bliver mere rummelige?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883