04.JUL.2019

Ældre mænd får oftere børn, der lider af psykisk sygdom

Ny forskningsgennemgang viser betydningen af faderens alder for børns udvikling af psykisk sygdom.

Der er forsket meget i betydningen af moderens alder for børns sundhed. Nu viser en gennemgang af eksisterende forskning på området, at også faderens alder har betydning for, om børn udvikler en psykisk sygdom. Forskerne undersøgte studier af fædrenes alder og betydningen for udvikling af bl.a. skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, ADHD og depression. For de fleste sygdomme så man en sammenhæng mellem fremskreden alder hos faderen og øget risiko for, at barnet udviklede sygdommen. En undtagelse var ADHD, hvor også børn af meget unge fædre havde en øget risiko for at udvikle sygdommen.

To forklaringsmodeller

Ifølge forskerne kan den viste sammenhæng mellem faderens alder og børnenes øgede risiko for at udvikle psykisk sygdom forklares på (mindst) to måder. For det første kan årsagen være, at mænd, der selv har en psykisk sygdom, får børn senere end raske mænd.

Da der er et arvelig element i de fleste psykiske sygdomme vil dette kunne forklare sammenhængen mellem faderens alder og børnenes sygdom. Denne forklaring mener forskerne i særlig grad gør sig gældende for skizofreni. En anden årsag kan være, at mænd med alderen ophober genetiske mutationer i deres sædceller, og at disse mutationer øger børnenes risiko.

Forskerne hælder især til denne forklaring, når det gælder autismespektrumforstyrrelser og skizofreni.

Kilde: de Kluiver, H et al: ”Paternal Age and Psychiatric Disorders: A Review”. American Journal of medical genetics, Part B 2017; 174B: 202­213.

Af Joan Bentzen, analytiker og Ph.D.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883