Øger tobaksrygning risikoen for psykoser?

Psykoser forekommer 2-3 gange hyppigere hos rygere sammenlignet med ikke-rygere.

Det er ikke nogen nyhed, at rygning øger risikoen for mange kræftformer, hjerte- og lungesygdomme og nedsat frugtbarhed. Men at rygning også ser ud til at øge risikoen for psykisk sygdom er måske nyt for mange.

Tidligere undersøgelser har vist, at personer med psykisk sygdom oftere er rygere end personer uden psykisk sygdom. Det er blevet forklaret med, at personer, der lider af psykisk sygdom brugte cigaretterne som en slags selvmedicinering, fx en måde at lindre symptomer som angst på. Men nu er en ny engelsk analyse af offentliggjorte resultater fra 1980 til 2014 kommet frem til en anden mulig forklaring på det høje antal rygere blandt psykisk syge. 

Dobbelt så høj risiko for daglig-rygere

Forskerne beregnede, at 57 % af dem, der kom i behand- ling for psykose for første gang, var rygere. Det er en større andel, end der findes i den almene befolkning, og risikoen for at få en psykosesygdom (oftest skizofreni) var cirka dobbelt så høj for daglig-rygere sammenlignet med ikke-rygere. Dette gælder også, hvis man udelukkende kigger på forløbsundersøgelser, hvor man følger personer over tid.

Daglig rygning var desuden koblet til en tidligere debut af psykosesygdomme. Dette tyder på, at der kan være en kausal sammenhæng mellem rygning og udvikling af psykoser – og at den observerede øgede forekomst af rygning blandt psykisk syge altså ikke (kun) skyldes, at psykisk syge bruger rygning som en form for selvmedicinering.

Det bliver spændende at følge fremtidige forskningsprojek- ter på området. Måske kan vi om nogle år føje skizofreni til listen over sygdomme, som skyldes rygning. 

Kilde: Gurillo, P. et al.: Does tobacco use cause psychosis? Systematic review and meta-analysis. Lancet psychiatry. 2015; 2(8): 718-25. 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883