04.JUL.2019

Øget risiko for fysisk sygdom hos personer med psykisk sygdom

Personer med psykisk sygdom har højere risiko for fysiske sygdomme. Det konkluderer en forskergruppe, som har undersøgt sammenhængen mellem at have en psykisk sygdom og risikoen for derefter at få en fysisk sygdom.

Over 47.000 personer fra hele verden, som har deltaget i WHO´s undersøgelser om psykisk sundhed i perioden 2001-2011, indgår i undersøgelsen. Forskerne fandt ud af, at næsten alle psykiske sygdomme øgede risikoen for kroniske fysiske sygdomme, også når der blev taget højde for livsstil i form af fx rygning og overvægt. Den største forøgelse i risiko så man hos personer med bulimi, der havde en tre gange større risiko for slagtilfælde og over tre gange større risiko for at få diabetes. Personer med depression havde dobbelt så stor risiko for både astma og KOL.

 

Forskerne konkluderer, at 1,5-13,3 % af de fysiske sygdomstilfælde skyldes psykisk sygdom.

 

Flere samtidige psykiske sygdomme øger risikoen

Jo flere psykiske lidelser en person led af, des større var risikoen for alle fysiske sygdomme, med undtagelse af kræft. Fx var risikoen for et slagtilfælde 20 % forøget hos en person med én psykisk lidelse mens den steg til en tre gange øget risiko hos en person med fem psykiske lidelser.

Stort potentiale i at forebygge

Forskerne konkluderer, at mellem 1,5 og 13,3 % af de fysiske sygdomstilfælde skyldes psykisk sygdom – afhængig af hvilken kombination af psykisk og fysisk sygdom, der er tale om. Det kan således klart betale sig både at forebygge psykisk sygdom og at holde ekstra øje med det fysiske helbred hos dem, der allerede er syge.

Kilde: Scott, K.M. et al.: Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. World Mental Health Surveys From 17 Countries. JAMA Psychiatry 2016. 73(2): 150-158

Ansvarlig for siden Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883