04.JUL.2019

Øget risiko for psykisk sygdom efter ægtefælles selvmord

Ny dansk forskning viser, at personer, der mister en partner eller ægtefælle på grund af selvmord, har væsentlig øget risiko for at pådrage sig psykisk sygdom.

Undersøgelsen har fulgt alle voksne bosat i Danmark i årene 1980-2014. I den periode var der ca. 15.500 personer, der mistede deres ægtefælle eller samlever pga. selvmord. Forskerne sammenlignede forekomsten af psykisk sygdom hos de efterladte med forekomsten blandt både den almene befolkning og dem, der havde mistet en ægtefælle eller partner af andre grunde, fx sygdom eller ulykke.

Særlig stor risiko for PTSD

Inden for fem år efter selvmordet havde den efterladte ægtefælle ca. dobbelt så stor risiko for at få en psykisk sygdom sammenlignet med såvel den almene befolkning som med gruppen af personer, hvis ægtefælle døde på anden måde. Der var især en kraftig øget risiko for PTSD. Desuden så man, at forbruget af psykolog og psy-kiater var fem gange større blandt personer, der havde mistet ægtefællen ved selvmord end blandt andre.

Brug for øget fokus på de efterladte

Heldigvis er det få mennesker, der mister deres ægtefælle eller samlever ved selvmord, men da konsekvenserne er så store, slår for-skerne bag undersøgelsen til lyd for, at sundhedsvæsenet og andre skal være særligt opmærksomme på aktivt at tilbyde rådgivning og støtte til pårørende til selvmordsofre.

Kilde: Erlangsen, A. et al.: ”Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes. A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study”. JAMA Psychiatry 2017.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883