Øget selvmordsrisiko hos storrygende patienter med bipolar sygdom

Patienter med bipolar sygdom forsøger oftere selvmord, hvis de er meget afhængige af deres cigaretter.

Selvmord og selvmordsforsøg er hyppigere blandt personer med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning. Nu viser ny fransk forskning, at blandt patienter med bipolar sygdom, som havde forsøgt selvmord, var der tre gange flere, som var stærkt afhængige af nikotin end blandt de patienter, der ikke tidligere havde forsøgt at begå selvmord. Ca. 450 patienter med bipolar sygdom deltog i undersøgelsen, og blandt dem havde 179 tidligere forsøgt selvmord, svarende til ca. 40%. 

Flere rygere blandt dem, der forsøgte selvmord

Patienterne blev alle spurgt om deres rygevaner og om afhængigheden af nikotin. Blandt de personer, der havde forsøgt selvmord var 49 % rygere, mens der var 38 % rygere blandt personer, der ikke havde forsøgt selvmord. Samtidig var 17 % af dem, der havde forsøgt selvmor stærkt afhængige af nikotin, dvs. de røg meget eller havde svært ved at lade være med at ryge på steder og tidspunkter, hvor det var ubelejligt fx under sygdom eller på steder med rygeforbud. Det svarer til en tre gange øget risiko for nikotinafhængighed blandt personer, der havde forsøgt selvmord. Da der er spurgt til rygning og selvmordsforsøg på samme tid er det svært at vide, om selvmordsforsøgene har en direkte sammenhæng med rygning eller nikotinafhængighed. Men som patient, pårørende eller behandler er det værd at være opmærksom på, at rygning kan være en risikofaktor for selvmordsforsøg hos patienter med bipolar sygdom.

Kilde: Ducasse D et al: ”Increased risk of suicide attempt in bipolar patients with severe tobacco dependence”. Journal of affective disorders 2015: 183; 113-118.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883