04.JUL.2019

ADHD og risikoen for at begå kriminalitet

Tidligere undersøgelser har vist, at indsatte i fængslerne oftere har en ADHD-diagnose end befolkningen som helhed. Det billede bekræfter ny forskning.

Danske forskere har foretaget en samlet analyse af viden på området. De finder, at personer, der er diagnosticeret med ADHD som børn og unge, har en dobbelt så stor risiko for at blive anholdt af politiet. Desuden er risikoen for at blive dømt for noget kriminelt eller for at komme i fængsel tre gange højere end for den øvrige befolkning. 

Personer med ADHD er desuden yngre, når de bliver anholdt eller fængslet, end andre og har større risiko for at begå kriminalitet igen. Det er især tyveri, overfald og narkorelaterede lovovertrædelser, som er overrepræsenterede blandt personer med ADHD. Mere kriminelle – eller bare uheldige?
Nogle forskere forklarer en del af den øgede risiko for anholdelse med, at personer med ADHD er mere impulsive og derfor efterlader flere spor på gerningsstedet.

Ligeledes tyder nogle undersøgelser på, at personer med ADHD svarer mere utroværdigt på politiets spørgsmål under afhøringer, hvilket kan medføre, at de oftere bliver sigtet for en forbrydelse. Manglende undersøgelse af behandling

Har effektiv behandling af ADHD så nogen indflydelse på risikoen for kriminalitet? Kun én undersøgelse har set på, om behandling forebygger kriminalitet. Den viste, at børn, der havde fået en flerstrenget behandling (inkl. medicin og terapi) klarede sig bedre end de børn, der udelukkende havde fået medicin. Der var dog ingen forskel mellem grupperne, da de blev voksne. Her er altså et oplagt mål for yderligere forskning.

Af Joan Bentzen, analytiker

Kilde: Mohr-Jensen, C. & Steinhausen H.C.: ”A meta-analysis and systematic review of the risks associated with childhood attention deficit hyperactivity dis-order on long-term outcome of arrests, convictions, and incarcerations”. Clinical Psychological Review 2016 (48); 32-42.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883