Børn af forældre med skizofreni anbringes oftere uden for hjemmet

Hvis en mor har skizofreni, er risikoen for, at hendes barn anbringes uden for hjemmet, før det fylder 18 år, 24 gange højere end for andre mødre.

Det viser en stor dansk registerundersøgelse, der har fulgt alle førstefødte og deres forældre fra 1982 til 2013.

Skævvridning mellem mor og far

Den største risikofaktor for at blive anbragt uden for hjemmet var svær psykisk sygdom hos forældrene. 40 % af de børn, hvor moren havde diagnosen skizofreni, før barnet blev født, blev anbragt uden for hjemmet i løbet af barndommen. Hvis faren havde skizofreni, var tallet halvt så højt, nemlig 20 %. Til sammenligning blev kun 5 % af børn af forældre uden en psykiatrisk diagnose anbragt uden for hjemmet.

Sociale forhold har stor betydning

Sociale forhold i familierne havde stor betydning for, hvor forøget risikoen for anbringelse var. Hvis moren fx var i arbejde, var risikoen for, at barnet blev anbragt ’kun’ 14 gange højere sammenlignet med den almindelige befolkning, mens risikoen var hele 53 gange højere for en arbejdsløs mor med skizofreni. Dette kan skyldes, at mødre, der er i stand til at passe et arbejde, også er bedre i stand til at tage sig af et barn. Men det kan også skyldes, at der er mere fokus på børn i de familier, der i forvejen er i kontakt med det sociale system. For at tilgodese børn i alle familier med psykisk sygdom, bør der sættes ind med ensartet hjælp til alle børn med psykisk syge forældre. 

Kilde: Ranning, A. et al.: Serious mental illness and disrupted caregiving for children: A nationwide, register-based cohort study. Journal of clinical psychiatry. 2015; 76(8): e1006-14.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883