04.JUL.2019

Dårlig søvn giver børn problemer

Børn, der sover dårligt i 4-5 års alderen, har større risiko for at få følelsesmæssige problemer senere i barndommen og i puberteten. Det viser en ny undersøgelse.

Forskere har fulgt næsten 5.000 australske børn fra de gik i børnehave til de blev 12-13 år gamle. Ved første runde af undersøgelsen var børnene 4-5 år gamle. Her blev deres forældre spurgt, om børnene havde søvnproblemer (fx om de havde svært ved at falde i søvn og om de vågnede om natten) og om børnenes følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer (fx om de tit havde konflikter med andre børn og om de var triste eller bange). Undersøgelsen blev gentaget hvert andet år, i alt fire gange. Og analysen af resultaterne viser, at søvnproblemer og psykiske problemer hænger sammen.

Dårlig søvn er både årsag og virkning

Forskerne fandt for det første, at der var en sammenhæng mellem søvnproblemer og psykiske problemer hos børnene lige fra den første måling. Herudover så man, at søvnproblemer hos børnene havde en sammenhæng med øgede følelsesmæssige problemer to år senere, hvorimod adfærdsmæssige problemer ved én måling var koblet til flere søvnproblemer ved den næste undersøgelse. Altså ser søvnproblemer ud til både at kunne øge risikoen for psykiske problemer og omvendt. Det kan derfor være en fordel for børns psykiske trivsel, hvis man arbejder på at nedbringe søvnproblemer hos små børn.

Kilde: Quach JL et al: ”Bidirectional Associations Between Child Sleep Problems and Internalizing and Externalizing Difficulties From Preschool to Early Adolescence”. JAMA Pediatrics 2018;172(2).

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883