Dårlig trivsel i skolen øger risikoen for psykiske problemer

Svensk undersøgelse af skolebørn sætter fokus på børns glæde ved skolen og adfærds- og følelsesmæssige problemer senere hen. Forskerne fulgte ca. 600 skolebørn fra Uppsala i Sverige fra de gik i 3. til de gik i 6. klasse. Børnene blev i 3. klasse spurgt om, hvor tilfredse og glade, de var for at gå i skole, om de klarede sig godt i skolen og om de var glade for deres lærere.

Tre år senere blev børnenes symptomer på depression, angst og adfærdsproblemer vurderet ud fra et spørgeskema. De fleste børn trivedes I 3. klasse var det 14% af børnene, der svarede negativt på mindst et af spørgsmålene om trivsel, og 3-8 % svarede negativt på flere af spørgsmålene. Blandt de børn, der havde trivselsproblemer i 3. klasse, var der en øget forekomst af psykiske problemer, når de kom i 6. klasse – dette gjaldt især for pigerne. Effekten af trivselsproblemer på senere psykiske problemer var moderat til høj, dvs. trivselsfaktoren er vigtig for udviklingen af dårlig psykisk sundhed.

Det gør Psykiatrifonden

Psykiatrifonden taler i vores rapport ”Forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge” for, at alle børn undervises i generel trivsel i grundskolen. Og vi udbyder undervisningsmateriale om trivsel på trivnu.dk –gratis og klar til brug.

Kilde: Waenerlund A-K et al: ”School experiences may be important determinants of mental health problems in middle childhood – a Swedish longitudinal population-based study” Acta Pædiatrica 2016;105(4):407-15. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883