04.JUL.2019

Dødsfald i familien øger pigers risiko for spiseforstyrrelser

Ny forskning viser, at risikoen for spiseforstyrrelser øges, hvis pigen eller hendes mor mister nære familiemedlemmer. Risikoen for bulimi er særligt stor.

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske sygdomme, der oftest rammer unge kvinder. Hvorfor det forholder sig sådan, er stadig uklart. Men dyreforsøg peger på, at morens stress under graviditeten eller stressende livsbegivenheder, oplevet af pigen selv, kan have en betydning.

Tre procent var udsat for dødsfald

Forskere kombinerede data fra danske og svenske registre, hvor de fulgte piger født i perioden 1970-2000. Tre procent af disse piger havde mistet et nært familiemedlem, inden de blev 10 år, eller deres mødre havde mistet en nær slægtning umiddelbart før eller under graviditeten. Af dem udviklede ca. 300 en spiseforstyrrelse, inden de blev 26 år.

Piger, der selv havde mistet, eller hvis mor havde mistet et nærtstående familiemedlem under graviditeten, havde ca. 1,5 gang øget risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Og kigger man udelukkende på bulimi, så var risikoen i denne gruppe 2-4 gange højere end for andre piger.

Stressende livsbegivenheder, som når vi fx mister en nær slægtning, er selvsagt ikke noget, vi kan undgå. Men det ville være interessant at undersøge, om hjælp til at tackle stress efter et tab kan hindre udviklingen af spiseforstyrrelser hos de ramte piger.

Kilde: Su, X. et al.: ”Prenatal and early life stress and risk of eating disorders in adolescent girls and young women”. Eur Child Adolesc Psychiatry 2016 (25): 1245-1253.

Af Joan Bentzen, analytiker

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883