En hård barndom kan gøre dig bedre til at holde hovedet koldt

Det er den overraskende konklusion på et amerikansk studie, der undersøgte, hvordan forsøgspersoner evnede at udvise fleksibilitet i stressede situationer.

Tidligere undersøgelser har vist, at uforudsigelige opvækstvilkår medfører dårligere psykisk sundhed, dårligere skolekundskaber og lavere intelligens. Nu har amerikanske forskere undersøgt, om der kan være situationer, hvor dårlige opvækstvilkår i stedet kan være en fordel.

Forsøgspersoner blev udsat for en psykologisk test, der målte deres evne til at være fleksibel i løsning af opgaver. Deltagerne blev delt i to grupper. En gruppe blev præsenteret for en fiktiv, negativ nyhedshistorie (som skulle give deltagerne en følelse af stress), hvorefter de skulle udføre fleksibilitetstesten. En anden gruppe blev præsenteret for en mere neutral nyhedshistorie (kontrolgruppe), før de fik testen.

Usikre opvækstvilkår gav bedre resultater

Inden testen var forsøgspersonerne blevet stillet en række spørgsmål om deres opvækst – bl.a. om de var flyttet meget som børn,
om forældrene var blevet skilt eller ramt af arbejdsløshed.

Der var ingen forskel mellem deltagere, der var vokset op i et usikkert miljø, og dem, der havde haft en tryg barndom i kontrolgruppen. Men overraskende nok klarede de deltagere, hvis barndom var præget af usikkerhed, sig bedre i testen under stressende omstændigheder sammenlignet med deltagere, der havde haft en tryg barndom. Forskerne konkluderer derfor, at en hård barndom under visse omstændigheder kan være en fordel. Det er betryggende viden for personer, der måske ikke har haft optimale opvækstvilkår, men det er selvfølgelig ikke en opfordring til at lade sine børn vokse op i utrygge rammer.

Kilde: Mittal, C. et al.: ”Cognitive Adaptations to Stressful environments: When Childhood Adversity enhances Adult executive Function”. journal of Personality and Social Psychology 2015; 109(4): 604-621.

Ansvarlig for siderne Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883