04.JUL.2019

Facebook-brug beskytter mod stress

Unges brug af sociale medier har fået mange til at advare mod mulige negative konsekvenser. Nu har en amerikansk undersøgelse vist, at det måske ikke er så slemt endda.

En amerikansk undersøgelse blandt unge studerende sammenlignede reaktionen på en stressende oplevelse blandt en gruppe, der brugte Facebook, og en gruppe, der læste tidsskrifter. Grupperne var tilfældigt udvalgt til enten at bruge deres Facebook-konto i 20 min. eller læse i online-tidsskrifter umiddelbart inden, de blev udsat for en stressende oplevelse i form af en eksamenslignende situation.

Forskerne fandt (ikke uventet), at begge gruppers stress-niveau gik op i tiden lige efter den stressende begivenhed og derefter faldt igen. Men i den gruppe, der havde anvendt Facebook, var der et større fald i irritation og usikkerhed og en større stigning i humør og velvære end hos kontrolgruppen – stik mod, hvad forskerne havde forventet inden undersøgelsens start.

Sociale netværk er vigtige

Forklaringen på, at Facebook-brugerne klarede den stressende situation bedre end kontrolgruppen, kan ifølge forskerne bag undersøgelsen være, at bare det at blive mindet om, at man har et socialt netværk, der kan støtte én i svære situationer, er positivt for ens psykiske sundhed. Adgang til social kontakt og støtte behøver ifølge denne undersøgelse således ikke kun at bestå i fysisk eller verbal kontakt. Netværk på sociale medier kan også bidrage positivt.

Kilde: Rus, H.M. & Tiemensma, J.: ”Social media as a shield: Facebook buffers acute stress”. Physiology & Behavior 2018; 185: 46-54.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883