Fattigdom kan ses i børns hjerner

Amerikansk undersøgelse har scannet børns hjerner og gjort et uhyggeligt fund: Hjernen udvikles mindre hos fattige børn i forhold til børn af velstillede forældre.

Hjernerne hos 389 børn blev MR- scannet tre gange i løbet af en årrække. Samtidig gennemgik børnene forskellige intelligenstests, og der blev indsamlet oplysninger om undefinedderes forældre og de økonomiske forhold i hjemmet. Hos de fattigste børn var den grå substans, der er koblet til bl.a. indlæringsevne, op til 10 % mindre end hos børn, der kom fra økonomisk bedre kår.

Kan forklare forskel i skolekundskaber

Både den aktuelle og tidligere undersøgelser har vist, at børn, der vokser op i fattigdom, scorer dårligere i IQ-tests end andre børn og desuden klarer sig dårligere i skolen. Forskerne bag undersøgelsen har beregnet, at op til 20 % af forskellen i intelligens mellem de fattigste børn og børn fra mere velstående familier kan tilskrives deres dårligere udviklede hjerner. Det har således store og målbare konsekvenser for børns skolegang og dermed deres fremtid på arbejdsmarkedet at lade dem vokse op i dyb fattigdom. 

Forskerne mener ikke, at forskellen kan tilskrives forskelle i generel sundhed eller opvækstvilkår. Fx var nogle af forældrene til de fattigste børn meget veluddannede, og man justerede resultaterne for bl.a. fødselsvægt og hovedomfang ved fødslen.

Kilde: Hair, N. et al.: Association of child poverty, brain development, and academic achievement. JAMA Pediatrics. 2015; 169(9): 822-9. 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883