Flere selvmord og selvmordsforsøg blandt børn udsat for vold

Børn og unge, der er ofre for overgreb, vold og mobning, har en markant øget risiko for at forsøge selvmord.

Et forskerhold har gennemgået undersøgelser af i alt over 140.000 børn og unge i alderen 12 til 26 år. De børn og unge, der fx var udsat for vold fra deres forældre, seksuelt misbrug, for mobning eller vold i deres nærmiljø havde dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord, end kontrolgruppen som ikke havde oplevet vold og mobning.

Tre af forskningsartiklerne havde fokus på dem, der faktisk døde ved selvmord. Undersøgelserne omhandlede børn og unge i alderen 12 til 19 år, og viste over ti gange øget risiko for, at de unge begik selvmord, hvis de havde været udsat for omsorgssvigt eller vold.

Mange selvmordsforsøg kan forebygges

Forskerne beregnede også, hvor mange selvmordsforsøg blandt børn og unge, der kan forebygges, hvis man forhindrer vold mod denne aldersgruppe. Over 20 % af selvmordsforsøgene hos unge voksne skyldes mobning, mens 14 % skyldes seksuelt misbrug. Samlet set regnede forskerne sig frem til, at ni procent af alle selvmordsforsøg kunne forebygges, hvis vold mod børn og unge blev elimineret.

Psykiatrifonden har via projekt TrivNu fokus på at øge trivslen i grundskolen, hvilket danner grundlag for at forhindre mobning blandt eleverne.

Kilde: Castellvi P et al: ”Exposure to violence, a risk for suicide in youths and young adults. A meta-analysis of longitudinal studies”. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017; 135(3):195-211.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883