04.JUL.2019

Flygtningebørn bruger psykiatrien mindre end danske børn

Undersøgelser har vist, at flygtningebørn har flere psykiske pro-blemer end børn født i det land, som de er flygtet til. Derfor kom det som en overraskelse for danske forskere, at flygtningebørn har markant lavere sandsynlighed for at være i kontakt med psykiatere og psykologer end børn født og opvokset i Danmark.

Et stort registerstudie har sammenlignet brugen af hospitalspsykiatri og privatpraktiserende psykiatere og psykologer blandt børn, der kom til Danmark som flygtninge i perioden 1993-2010, og jævnaldrende danske børn. Forskerne fulgte i alt over 170.000 børn (ca. 25.000 flygtninge og 145.000 børn af danske forældre) i sundhedsregistre frem til slutningen af 2012.

Analyserne viste, at blandt flygtningedrenge var sandsynligheden for at komme i kontakt med en psykiater eller en psykolog 58% lavere end for danske drenge på samme alder. For flygtningepiger var sandsynligheden 65% lavere end for jævnaldrende danske piger.  Sandsynligheden afhænger ikke af, om det er behandling i hospitalsvæsenet eller hos privatpraktiserende behandler, man kigger på.

Underbehandles flygtningebørn?

Undersøgelsen giver ikke noget svar på, hvorfor flygtningebørn ses så sjældent i psykiatrien sammenlignet med danske b.rn. Men forskerne bag undersøgelsen mener ikke, at det nødvendigvis er fordi børnene er mindre syge eller har mindre behov for behandling end børn født i Danmark.

Forskellen kan også skyldes, at der er barrierer for behandlingen af flygtningebørn i psykiatrien, enten hos familierne selv eller hos de instanser (fx praktiserende læger), der skal henvise. Det er vigtigt, at børn modtager den behandling, de har behov for. Derfor kan oplysning til både børnenes forældre og til professionelle, der har med flygtningebørn at gøre, om symptomer på psykiske sygdomme muligheder for behandling måske afstedkomme, at flere børn får den rette hjælp.

Kilde: Barghadouch A et al:”Refugee children have fewer contacts to psychiatric healthcare services: an analysis of a subset of refugee children compared to Danish peers”. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2016; 51(8): 1125–1136

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883