04.JUL.2019

Forældretræning kan nedsætte børns risiko for angst og depression

Angst, depression og mistrivsel rammer alt for mange børn og deres familier. Nu viser en stor gennemgang af forskning på området, at forebyggelse blandt forældre kan afhjælpe problemerne.

Australske forskere samlede resultater fra alle randomiserede, kontrollerede studier af forebyggelsestiltag rettet mod forældre, enten som primær forebyggelse eller fx til forældre, som selv havde psykiske problemer eller diagnoser, eller hvor deres børn viste tegn på mistrivsel eller angst.

Gennemgangen viste, at forebyggelse, der involverede forældrene, havde en effekt på depression og angst blandt børnene.

Desuden var der færre deciderede angstdiagnoser blandt børn af de forældre, der havde deltaget i forældretræning.

Små, men langtidsholdbare effekter

Generelt fandt forskerne, at effekterne på børnenes angst og depression var relativt små. Dog er de i samme størrelsesorden som de effekter, man ser af programmer rettet mod børn og unge selv, og forskerne mener, at de effekter man ser, kan have stor betydning for børnenes psykiske sundhed, også på længere sigt.

På den baggrund anbefaler forskerne, at forældre inddrages mere i at forebygge og reducere symptomer på angst, depression og mistrivsel hos børn og unge. En del af

Psykiatrifondens Plan til forebyggelse af psykisk sygdom hos børn og unge, fra 2016, anbefalede netop også, at der blev sat ind med forebyggelsestiltag rettet direkte mod forældre.

Kilde: Yap MBH et al: ”Parents in prevention: A meta-analysis of randomized controlled trials of parenting interventions to prevent internalizing problems in children from birth to age 18”. Clinical Psychological Review 2016: 50; 138-158. 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883