04.JUL.2019

Gode karakterer i skolen beskytter mod selvmord

Afgangskarakteren i 9. klasse kan forudsige selvmordsforsøg langt op i voksenlivet.

En svensk undersøgelse, der har fulgt mere end 26.000 børn og unge i op til 30 år, fandt, at risikoen for at begå selvmord var næsten fem gange forøget hos dem, der havde de dårligste afgangskarakterer, sammenlignet med den gruppe, der klarede sig bedst. Kognitive evner (intelligenskvotient) forklarede ikke denne sammenhæng.

Tværtimod forklarede karaktererne hele den sammenhæng, man ellers så mellem IQ og selvmordsforsøg. Heller ikke baggrundsfaktorer som forældrenes psykiske sygdom og selvmordsforsøg eller lav socioøkonomisk status var medvirkende til at forklare sammenhængen.

Forebyggelse

Eftersom den enkelte elevs boglige evner ikke kunne forklare sammenhængen mellem karakterer og selvmordsforsøg, mener forskerne bag undersøgelsen, at man bør kigge på andre faktorer, der har betydning for, hvordan eleverne klarer sig fagligt, for at forebygge selvmord. Det kan fx være skoleindsatser, der styrker elevernes generelle følelsesmæssige og sociale kompetencer.

Man kan også forestille sig særlige indsatser for de børn, der klarer sig dårligt bogligt i skolen.

Kilde: Sörberg Wallin, A. et al.: ”Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26.000 children”. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883