11.DEC.2019

Hvorfor dør personer med psykisk sygdom tidligere end andre? Det spørgsmål giver et stort dansk registerstudie nu svar på.

Flere undersøgelser har påvist, at personer med alvorlig psykisk sygdom har en kraftig overdødelighed ift. personer uden psykisk sygdom. Men hvilke sygdomme eller tilstande er skyld i denne overdødelighed og ændrer de sig med tiden?

Forskerne fulgte alle personer i alderen 15-94 år, der boede i Danmark fra 1995 til 2014, i registrene over psykiatrisk hospitalsbehandling. Der blev desuden registreret dødsårsager for de personer, der døde i denne periode.

Beregninger viste, at mænd med en psykisk sygdom døde i gennemsnit 10,4 år tidligere end mænd uden psykisk sygdom. For kvinder var forskellen 7,4 år. Det var især selvmord, alkoholmisbrug, respiratoriske sygdomme, infektioner og hjertesygdomme, hvor personer med psykisk sygdom havde en overdødelighed.

Forskerne slår til lyd for, at personer med psykisk sygdom får en ekstra hjælpende hånd i sundhedssystemet og at der sættes ind med forebyggende tiltag mod fx rygning og fysisk inaktivitet særligt for denne gruppe.

Kilde: Erlangsen A et al: ”Cause­specific life­years lost in people with mental disorders: a nationwide, register­based cohort study”. Lancet Psychiatry 2017; 4(12):937­945.

Af Joan Bentzen, analytiker og Ph.D.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883