04.JUL.2019

Kammerater og selvtillid afgørende for psykisk sundhed

Børn, der vokser op hos forældre ramt af depression, har en højere risiko for at udvikle psykiske problemer. Men sådan behøver det ikke at være.

En ny britisk undersøgelse har i fire år fulgt 331 familier, hvor én af forældrene havde en depressionsdiagnose. Forskerne ønskede at undersøge, hvilke faktorer der beskyttede børnene i disse familier mod selv at udvikle psykiske problemer. Børnene var i gennemsnit 12 år ved undersøgelsens start, og 80 % af de unge udviklede psykiske problemer eller mistrivsel i perioden.

De faktorer, som havde betydning for, om de unge forblev psykisk sunde, var bl.a. støtte til den unge fra den forælder, der ikke var ramt af depression, at de unge havde et godt forhold til kammerater og den unges tiltro til egne evner. Desuden var fysisk aktivitet en markant beskyttende faktor for udvikling af psykiske problemer hos børnene.

Kilde: Collishaw, S. et al.: ”Mental health resilience in the adolescent offspring of parents with depression: a prospective longitudinal study”. Lancet Psychiatry 2015.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883