04.JUL.2019

Kan man komme sig over depressionen via internettet?

Behøver man sidde ansigt til ansigt med en terapeut for at få hjælp til sin depression? Ikke nødvendigvis. Ny forskning peger på at internetbaseret kognitiv terapi af depression også har god effekt.

Symptomer på depression er hyppige, og depression er den sygdom, der er skyld i den næststørste sygdomsbyrde på verdensplan. Sundhedsmyndighederne er enige om, at terapi er den foretrukne behandling for mild og moderat depression, men langtfra alle med behov får behandling. Det skyldes bl.a. mangel på behandlere med de rette kvalifikationer, og at terapeutisk behandling er kostbar.

Men nu viser ny forskning, at kognitiv terapi, som bliver tilbudt over nettet, kan være et godt og billigere supplement. Undersøgelsen samlede resultater fra 16 forskningsprojekter, hvor man havde sammenlignet deltagernes symptomer med sympto-merne hos dem, der fik et andet tilbud eller ikke fik behandling.

Sammenligningen viste, at de personer, der modtog den internet-baserede behandling, havde signifikant færre depressionssympto-mer end kontrolgruppen.

Jo mere, jo bedre

Undersøgelsen viste også, at jo flere sessioner personerne havde deltaget i, jo bedre var effekten af behandlingen. Derimod var der ingen forskel på, hvem der havde gavn af behandlingen, når for-skerne så på faktorer som alder, køn og uddannelsesniveau.

Forskerne kom frem til, at man skulle behandle otte personer med depressionssymptomer, for at én fik en reduktion i sine symptomer på 50 %. Dette tal er relativt højt ifølge undersøgelsens forfattere, men det opvejes af, at de internetbaserede tilbud kan nå mange flere personer med behov for hjælp end behandling hos en terapeut.

Kilde: Karyotaki, E. et al.: “Efficacy of Self-guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in the Treatment of Depressive Symptoms. A Meta-analysis of Individual Participant Data”. JAMA Psychiatry 2017.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883