Kan man lægge depressionen helt bag sig?

En ny dansk undersøgelse tyder på, at det kan langt de fleste.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Panel.cshtml)

Undersøgelsen omfattede mere end 11.500 personer, der alle var diagnosticeret med moderat eller svær depression i årene 1995-2002, hvor de var mellem 18 og 48 år. Forskerne fulgte personerne i forskellige registre i 10 år efter deres oprindelige diagnose for at se, hvem og hvor mange der stadig var i kontakt med det psykiatriske system.

Flertallet får ikke yderligere behandling

Forskerne fandt, at patienterne kunne opdeles i tre grupper. Den største gruppe omfattede over tre ud af fire af patienterne. To år efter den oprindelige diagnose var der praktisk taget ingen i denne gruppe, der havde fornyet kontakt med behandlingssystemet. Den næststørste gruppe talte lidt over hver tiende patient. Disse havde et lidt længere forløb i det psykiatriske system, med en øget sandsynlighed for fornyet kontakt i de første fem år efter diagnosen, men efterfølgende meget lille kontakt. De to sidste mindre grupper af patienter var karakteriseret ved hhv. en vedvarende kontakt med behandlingssystemet (ca. 3 %) eller en øget kontakt 4-5 år efter den oprindelige diagnose (ca. 7 %).

Risikofaktorer

At være kvinde og at have en mere alvorlig depressionsdiagnose øgede desuden risikoen for et alvorligt forløb, ligesom forældres psykiske sygdom øgede risikoen for, at man tilhørte en af patientgrupperne, der havde øget kontakt med det psykiatriske system. Men for flertallet viser depression sig altså at være et engangsfænomen, når man måler på kontakten til psykiatrien.

Kilde: Musliner, K.l. et al.: ”Heterogeneity in 10-Year Course Trajectories of Moderate to Severe Major Depressive Disorder. A Danish national Register-Based Study”. JAMA Psychiatry 2016.

Ansvarlig for siderne Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883