04.JUL.2019

Ny undersøgelse viser, at især kvinder diagnosticeret med en psykisk sygdom er overrepræsenteret blandt ofre for kriminalitet

Tidligere undersøgelser af psykisk sygdom og kriminalitet har fokuseret på den øgede forekomst af personer med psykisk sygdom blandt gerningsmændene. Men danske forskere har nu påvist, at også ofre for kriminelle handlinger som vold og tyveri oftere har en psykiatrisk diagnose end resten af befolkningen.

Forskerne fulgte mere end to millioner danskere født mellem 1965 og 1998 i såvel politiets offerstatistik som i registre over psykiatriske diagnoser. Mænd med en psykiatrisk diagnose havde ca. 70 % øget risiko for at blive udsat for en kriminel handling sammenlignet med mænd uden en diagnose. Når man tog højde for mændenes egne kriminelle handlinger, var risikoen ca. 50 % forøget. De tilsvarende tal for kvinder var 70 % og 64 %. Ser man udelukkende på voldsforbrydelser, havde kvinder med en psykiatrisk diagnose næsten tre gange så stor risiko for at blive udsat for sådan en type forbrydelse sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Kompleks forklaring

Et par forklaringer på den øgede risiko for at blive udsat for en kriminel handling kan være individuelle karaktertræk som symptomer ved den psykiske sygdom, de familiære og sociale omstændigheder, mange personer med psykisk sygdom lever under, og det miljø, som vedkommende bor i.

Kilde: Dean, K. et al.: ”Risk of Being Subjected to Crime, Including Violent Crime, After Onset of Mental Illness. A Danish National Registry Study Using Police Data”. JAMA Psychiatry 2018.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883