04.JUL.2019

Lønarbejde er godt for psyken

Desværre er det alt for få med psykiske problemer, der rent faktisk hjælpes i arbejde. Det er en skam, for lønarbejde er godt for psyken.

Det er resultatet af en omfattende hollandsk undersøgelse. Forskerne bag undersøgelsen har i to år fulgt en gruppe på 869 ledige med psykiske problemer. Da de to år var gået, var det kun lykkedes 6 % af de ledige at få et fuldtidsarbejde, mens 23 % var i en eller anden form for lønnet beskæftigelse. Desuden udførte ca. 40 % frivilligt arbejde.

Inklusion på arbejdspladsen er vigtigt for helbredet

Både fysisk og psykisk helbred blev forbedret blandt de deltagere, der fandt et betalt arbejde i løbet af de to år, mens frivilligt arbejde ikke havde den samme positive effekt på helbredet.

Derfor anbefaler forskerne, at personer, der er uden for arbejdsmarkedet, hvad enten det skyldes sygdom eller almindelig arbejdsløshed, hurtigt hjælpes (tilbage) i et ordinært job. Til gengæld viste undersøgelsen ikke nogen umiddelbar effekt af en særlig tværfaglig indsats med fx psykologhjælp og fysisk træning. Personer, der fik denne udvidede hjælp, kom ikke oftere i arbejde end personer, der fik det ordinære tilbud gennem jobcentret. Psykiatrifonden har bl.a. som fokusområde at hjælpe personer med psykisk sårbarhed med at komme ind på arbejdsmarkedet. Hjælpen retter sig både mod jobcentre, virksomheder og den berørte person.

Kilde: Carlier, B.E. et al.: ”Influence of an interdisciplinary re-employment programme among unemployed persons with mental health problems on health, social participation and paid employment”. Journal of Occupational Rehabilitation 2017. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883