Lykke i sig selv giver ikke et langt liv

Mange undersøgelser har vist en sammenhæng mellem at være ulykkelig og en tidlig død. Nu tilbageviser en stor britisk undersøgelse denne sammenhæng.

Forskerne fulgte en stor gruppe kvinder i alderen 55-63 år, der bl.a. udfyldte spørgeskemaer om deres fysiske og psykiske helbred, og om de var lykkelige. Kvinderne blev kontaktet første gang i perioden 1996-2001, og forskerne fulgte dem frem til 2012, hvor opslag i registre afslørede, hvem der var døde. De kvinder, der var ulykkelige vurderede oftere deres helbred som værende dårligt, og de led oftere af en række psykiske og fysiske sygdomme sammenlignet med de kvinder, der sagde, at de var lykkelige. Desuden var de ulykkelige kvinder oftere rygere end de lykkelige.

Dårligt helbred kan forklare sammenhængen

Når forskerne kiggede på den direkte sammenhæng mellem lykke og død, viste det sig ganske rigtigt, at de ulykkelige kvinder havde en øget risiko for at dø i perioden, hvor undersøgelsen stod på. Men hvis forskerne tog højde for sociale og helbredsmæssige forskelle mellem den lykkelige og ulykkelige gruppe, så forsvandt den øgede dødelighed for de ulykkelige. Forskerne fandt desuden, at de ulykkelige kvinders rygevaner kunne forklare en del af sammenhængen med især død som følge af kræ sygdom.

Denne undersøgelse rammer altså en pæl igennem myten om, at det er farligt at være ulykkelig. Det er snarere sådan, at hvis man er syg, er man ulykkelig og har også en øget risiko for at dø. Men dette skyldes den underliggende sygdom, og ikke at man er ulykkelig over at være syg. Kort sagt: Det er ikke selve følelsen af lykke, der spiller ind på længden af et liv, men derimod sociale og helbredsmæssige faktorer.

Kilde: Liu, B. et al.: ”Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK Million Women Study”. lancet 2016; 387(10021):874-81 

Ansvarlig for siderne Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883