Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for at få en depression

Stor dansk undersøgelse afdækker sammen­ hængen mellem mobning på arbejdspladsen og depression. Mobning giver op til ni gange øget risiko for depression, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget blandt 5.198 ansatte i Danmark. De blev spurgt, om de var blevet mobbet på arbejdspladsen inden for det seneste halve år. To år senere blev undefinedde spurgt om symptomer på depression. Det viste sig, at dem, der oplyste, at de var blevet mobbet engang imellem, havde dobbelt så stor risiko for at have en depression. For dem, der var blevet mobbet ofte, var risikoen forøget med hele ni gange sammenlignet med dem, der ikke oplevede at blive mobbet. 

Stort forebyggelsespotentiale

Meget tyder altså på, at hvis mobning på arbejdspladsen kan elimineres, så kan man både skabe et meget mere behageligt arbejdsmiljø og formentlig undgå, at en del medarbejdere bliver deprimerede og måske sygemeldt. Det burde være oplagt for en arbejdsgiver at forebygge ved at sætte ind mod mobning på arbejdspladsen. 

Kilde: Gullander, M. et al.: Exposure to workplace bullying and risk of depression. JOEM. 2014; 56(12); 1258-65.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883