04.JUL.2019

Mulig sammenhæng mellem forældres vægt og børns adfærdsproblemer

Forekomsten af fedme hos gravide og andelen af børn diagnosticeret med ADHD og andre psykiske sygdomme er stigende. Forskere har nu undersøgt sammenhængen mellem de to fænomener.

Danske forskere anvendte en database med over 100.000 graviditeter med oplysninger om mødre, fædre og børn. I alt indgik 38.314 børn og deres forældre i analysen. Børnenes adfærd blev registreret ved syvårsalderen, og der blev foretaget analyser af sammenhængen mellem adfærdsproblemer og mødrenes vægt, før de blev gravide, og fædrenes vægt, efter at de var blevet forældre. Analyserne viste, at børn af forældre, der blev rubriceret som svært overvægtige, havde op til 90 % øget risiko for at have adfærdsproblemer. Og hvis begge forældre var overvægtige, var risikoen for adfærdsforstyrrelser hos børnene over dobbelt så høj, som hvis begge forældre var normalvægtige.

Biologi eller miljø?

Forskerne kan ud fra undersøgelsen ikke fastslå med sikkerhed, at der er en biologisk eller genetisk sammenhæng mellem forældrenes vægt og børnenes adfærd. De hælder dog til, at en stor del af sammenhængen skyldes faktorer, der lige så godt kan videregives fra faren som fra moderen. Der er i analyserne taget højde for fx social status, rygning og andre faktorer, der menes at have betydning for børns udvikling af adfærdsproblemer eller for forekomsten af overvægt.

Kilde: Mikkelsen, S.H. et al.: ”Parental Body Mass Index and Behavioral Problems in Their Offspring: A Danish National Birth Cohort Study”. American Journal of Epidemiology 2017;186(5):593-602

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883