04.JUL.2019

Nød og afsavn i barndommen påvirker den mentale sundhed i mange år

Undersøgelse viser, at børn der havde tilbragt mere end seks måneder på børnehjem, havde signifikante følelsesmæssige problemer, da de kom i starten af 20’erne.

Forskerne sammenlignede gruppen af børn, der havde opholdt sig under seks måneder på de berygtede børnehjem i Rumænien i starten af 1990’erne, med børn, der havde været der længere. Desuden indgik en gruppe børn adopteret internt i Storbritannien, og som formodes ikke at have været udsat for omsorgssvigt.

Børn, der havde tilbragt over seks måneder på de rumænske børnehjem, havde flere symptomer på autisme og ADHD, var dårligere til at begå sig socialt og scorede dårligere i intelligenstests end børnene i de to andre grupper.

Nye problemer som tiden går

Der var ikke forskel mellem grupperne på, hvor mange følelsesmæssige problemer børnene eller deres forældre rapporterede, da børnene var 6, 11 og 15 år gamle. Men forskerne opdagede en skarp stigning i andelen af børn med følelsesmæssige problemer, når de blev i starten af 20’erne. Her var det op imod halvdelen af alle dem, der havde tilbragt mere end seks måneder på børnehjem, som havde signifikante følelsesmæssige problemer.

Der var til gengæld ikke længere forskel i børnenes intelligenskvotient. Undersøgelsen cementerer, at den tidlige barndom har stor betydning for vores psykiske helbred og trivsel – ikke kun i barndommen, men også senere i livet.

Kilde: Sonuga-Barke E.J.S. et al: ”Child-to-adult neurodevelopmental and mental health trajectories after early life deprivation: the young adult follow-up of the longitudinal English and Romanian adoptees study”. Lancet 2017: 389; 1539-1548.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883