04.JUL.2019

Nye tal for stress

Der florerer mange vidt forskellige skøn over antallet af stressramte i Danmark. En undersøgelse blandt de praktiserende læger for­søger at komme sandheden lidt nærmere.

Stress forekommer hyppigt og bliver ofte tilskrevet rollen som den største årsag til sygefravær herhjemme. Men der findes ikke mange gode og valide undersøgelser af den faktiske forekomst af stress, blandt andet fordi stress (endnu) ikke er en diagnose i lægelig forstand. 

En gennemgang af journalerne hos en gruppe praktiserende læger i Region Syddanmark med i alt 51.422 patienter viste, at 2,1 % af patienterne i en seksmåneders periode var registreret med stress-symptomer eller en diagnose, der indikerer stress. Det svarer til ca. 75.000 patienter på landsplan.

Flere faktorer har betydning for stressdiagnose

Undersøgelsen viste, at stress var hyppigere forekommende hos kvinder end hos mænd, og at aldersgruppen 35-54 år oftere havde stress end både ældre og yngre aldersgrupper. Også karaktertræk hos den praktiserende læger havde i undersøgelsen en betydning for, hvor mange af patienterne, der var registreret som stressramte. Fx havde en højere andel af patienterne hos kvindelige praktiserende læger stress, ligesom læger med færre patienter tilknyttet praksis oftere havde patienter med stress. Men denne sammenhæng kan måske skyldes, at kvindelige læger oftere har kvinder som patienter.

Kilde: Lykkegaard, J. et al.: ”Prevalence of persons contacting general practice for psychological stress in Denmark”. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883