11.DEC.2019

Psykiske problemer går ofte forud for en fødselsdepression

Australsk undersøgelse viser, at kvinder, der havde psykiske problemer i teenageårerne, har større risiko for at udvikle en fødselsdepression.

Forskerne fulgte en gruppe 14-årige piger fra 1992 frem til 2013, hvor de var i midten af 20’erne. I 1992-95, da pigerne var teenagere, blev de spurgt om psykiske symptomer og sygdomme, og det samme skete 1998-2008, hvor de var unge voksne. I 2006 blev kvinderne spurgt, om de havde været gravide, og om de havde oplevet depressive symptomer under graviditeten og efter fødslen.

Forskerne sammenlignede forekomsten af depressionssymptomer hos de gravide og nybagte mødre, som tidligere havde rapporteret om psykiske problemer med dem, som ikke tidligere havde beskrevet psykiske problemer – resultatet var ikke til at tage fejl af.

Risiko for fødselsdepression øget op til otte gange

Blandt de kvinder, der havde psykiske problemer som både teenagere og som unge voksne, var det mere end én ud af tre, som rapporterede om depressionssymptomer under graviditeten eller efter fødslen. Selv når forskerne tog højde for konkurrerende faktorer såsom skilsmisse og antal graviditeter, fandt de en otte gange øget risiko for fødselsdepressioner hos de kvinder, der havde haft psykiske problemer både som teenagere og unge voksne. Derimod var risikoen langt mindre hos de kvinder, der ikke havde haft psykiske problemer som teenagere eller unge voksne. Her var det nemlig kun én ud af 13, som rapporterede om depressionssymptomer under graviditeten eller efter fødslen. 

Abort øger også risikoen

Forskerne fandt i øvrigt også, at en tidligere provokeret abort – altså en planlagt abort – var forbundet med en tre gange øget risiko for depressive symptomer efter en senere fødsel. En tilsvarende øget risiko fandt man ikke blandt de kvinder, der havde oplevet en ufrivillig abort eller som havde født et dødt barn. 

Tidlig indsats nødvendig

Da fødselsdepression har store konsekvenser for både barnets og familiens liv, er det oplagt at forsøge at forebygge psykiske problemer så tidligt som muligt.  Fagpersoner, der kommer i kontakt med gravide og nybagte mødre, fx praktiserende læger, jordemødre og sundhedsplejersker, kan ifølge denne undersøgelse med fordel være opmærksomme på tidligere psykiske problemer eller planlagte aborter og hjælpe disse kvinder særligt godt på vej i deres nye rolle som mor.

Kilde: Patton GC et al: ”Prediction of perinatal depression from adolescence and before conception (VIHCS): 20-year prospective cohort study”. Lancet 2015; 386(9996):875-83. 

Psykiatrifonden mener

Mistrivsel og dårligt psykisk helbred i barndommen påvirker børns uddannelsesniveau og deres chancer på jobmarkedet senere hen, hvilket er med til at øge den sociale ulighed i sundhed, som ses inden for psykisk sygdom. Ydermere kan det, som dette studie viser, øge risikoen for fødselsdepressioner hos kvinder som har haft psykiske problemer som teenagere og som unge voksne. Psykiatrifonden har bl.a. udarbejdet en forebyggelsesplan for børn og unge, hvor vi har fokus på at styrke trivslen fra de helt unge år.

Læs Psykiatrifondens forebyggelsesplan her!

 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883