04.JUL.2019

Religiøse mennesker oplever oftere psykoser

Ny verdensomspændende undersøgelse viser, at personer med religiøse eller spirituelle overbevisninger oftere oplever psykoser.

De personer, der svarede, at religiøse eller spirituelle oplevelser var meget vigtige for dem i deres daglige liv, eller som ofte søgt trøst i det religiøse eller spirituelle, når de oplevede problemer, havde 70-90 % større sandsynlighed end andre for at have oplevet psykoser i deres liv.

Forskerne kan på baggrund af undersøgelsen ikke afgøre, om sammenhængen skyldes, at personer, der oplever psykoser, tiltrækkes af religiøse miljøer – eller om religionsdyrkelse i sig selv øger risikoen for, at man får en psykoseoplevelse.

Tidligere har undersøgelser vist, at religiøse personer har et bedre helbred end deres mere verdslige medborgere. Nu har forskerne undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem at være religiøs og have oplevet psykotiske episoder.

Data i undersøgelsen kommer fra Verdenssundhedsorganisationen WHO’s undersøgelse af helbred rundt omkring i verden.

Forskerne sammenlignede fem forskellige typer af psykoseoplevelser blandt personer, der ikke havde en psykosesygdom, og som samtidig var erklæret religiøse.

Kilde: Kovess-Masfety, V. et al.: ”Psychotic experiences and religiosity: data from the WHO World Mental Health Surveys”, Acta Psychiatrica Scandinavica 2018.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883