04.JUL.2019

Retfærdighed forebygger fødselsdepressioner

Fødselsdepressioner rammer et stort antal kvinder hvert år og har alvorlige konsekvenser for hele familien. Men hvis man deles om børnepasningen, er risikoen for depressioner mindre.

Det viser en amerikansk forskningsundersøgelse, der fulgte 164 ægtepar i tiden omkring fødslen af deres første barn. Parrene svarede på spørgsmål om deres parforhold, arbejdsfordelingen i hjemmet, depressionssymptomer m.v. i alt fire gange, fra før deres barn blev født, til barnet var ca. 1 år gammel.

Og konklusionen var klar: I de ægteskaber, hvor kvinden følte, at der var en retfærdig fordeling af omsorgsopgaverne omkring barnet, havde hun lavere risiko for depressionssymptomer efterfølgende. Sammenhængen var statistisk signifikant, også når der blev taget højde for andre faktorer såsom den generelle tilfredshed med ægteskabet.

Det er vigtigt at få far på banen

Undersøgelsens resultater understøtter, at faderens rolle og involvering i omsorgen for børnene er meget vigtig. Ikke kun når det gælder hans forhold til børnene, men også for moderens psykiske helbred og dermed hele familiens trivsel.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Kilde: DeMaris, A. & Mahoney, A.: ”The perception of fairness in infant care and mothers’ postpartum depression”. Social Science & Medicine 2017; 190: 199-206.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883