04.JUL.2019

Rygeforbud gav mindre vold i psykiatrien

Det er en sejlivet myte, at rygning nedsætter aggressioner og er med til at berolige psykiatriske patienter.

En engelsk undersøgelse rammer en pæl igennem myten om, at mængden af vold og konflikter øges, hvis patienter i psykiatrisk behandling ikke kan ryge. Ifølge undersøgelsen faldt antallet af voldsepisoder på et stort psykiatrisk hospital i London med mellem 30 og 40% i året efter, at der blev indført et omfattende rygeforbud for både patienter og ansatte, sammenlignet med perioden før indførelse af rygeforbuddet. Faldet i voldsepisoder gjaldt både patienternes vold mod personale og mod andre patienter.

Kræver tid til omstilling

Indførslen af rygerestriktioner blev forberedt gennem et helt år, hvor patienter og personale blev inddraget og engageret i de forestående ændringer. Bl.a. var personalet på kurser og blev støttet i at reducere deres rygepauser. Selve forbuddet indebar, at rygning ikke længere fandt sted – hverken indendørs eller udendørs på hospitalets matrikler. Patienter blev tilbudt nikotinsubstitution straks ved indlæggelsen.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at et velforberedt rygeforbud på psykiatriske afdelinger kan være med til at nedsætte vold og aggressioner hos patienterne, og samtidig være med til at nedsætte den overdødelighed, som stadig gør sig gældende for patienter med de mest alvorlige psykiske sygdomme.

Kilde: Robson D et al: ”Effect of implementation of a smoke­free policy on physical violence in a psychiatric inpatient setting: an interrupted time series analysis”. The Lancet Psychiatry 2017; 4(7): 540­546.

Af Joan Bentzen, analytiker og Ph.D.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883