Rygning øger risikoen for angst

Amerikanske forskere har fulgt over 2000 personer i 10 år og fundet markant øget risiko for angst blandt rygerne.

I den videnskabelige litteratur er det tidligere vist, at rygere oftere lider af angst end ikke-rygere. Men skyldes den øgede forekomst af angst rygning, eller begynder man at ryge, fordi man har angst? Dette spørgsmål har amerikanske forskere nu undersøgt ved at følge en stor gruppe personer gennem 10 år. Deltagerne svarede i 1994 på et spørgeskema om bl.a. rygevaner og om de oplevede anfald af panik-angst. I 2004 svarede deltagerne på de samme spørgsmål, og forskerne sammenlignede svarene fra de to undersøgelser.

Rygestop er godt mod angst

Personer, der røg i 1994, havde dobbelt så stor risiko for panikangst i 2004, sammenlignet med personer, der var ikke-rygere i 1994. Den øgede risiko var til stede, også når forskerne tog højde for andre forhold som fx misbrug af alkohol eller stoffer. Undersøgelsen viste også, at de rygere, der holdt op med at ryge imellem 1994 og 2004, havde mellem 40 og 80 % lavere risiko for at opleve panikangst i 2004 end dem, der var blevet ved med at ryge. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer på den baggrund, at læger skal hjælpe deres patienter med angst til rygestop. Da nikotin i nogle undersøgelser har vist sig at være angstfremmende, tilrådes det, at rygestop sker uden brug af nikotinholdige hjælpemidler, ligesom skift til e-cigaretter heller ikke formodes at have en positiv virkning på angsten.

Kilde: Bakhshaie J et al: ”Cigarette Smoking and the Onset and Persistence of Panic Attacks During Mid-Adulthood in the United States”. J Clin Psychiatry 2016: 77(1); e21-e23.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883