Sådan ser din psykiske sundhed ud

Livet igennem bliver vi stillet over for en masse valg og krav, som knytter sig til, hvor vi befinder os livet. Det smitter også af på psyken og kan aflæses i vores psykiske og mentale sundhed. De unge har fået det værre de seneste 15 år, mens de ældre ser lysere på tilværelsen.

Vi bliver stillet over for en masse valg og krav, når vi går fra barn til ung, fra ung til voksen og fra voksen til ældre. Så hvordan ser vores psykiske sundhed ud i de pågældende alderstrin – og hvordan er udviklingen? Som startskud på temaet ser vi nærmere på netop det.

Børnene har fået det dårligere

Børns trivsel er blevet målt gennem mange år i Skolebørnsundersøgelserne. Her spørger man hvert fjerde år et repræsentativt udsnit af danske elever i 5., 7. og 9. klasse om deres psykiske og fysiske trivsel og sundhed. Undersøgelser giver derfor et unikt indblik i ændringerne i trivsel og psykisk sundhed over tid. Desværre går det den forkerte vej. Undersøgelserne viser nemlig at andelen af børn, der har en høj livstilfredshed falder, jo ældre børnene bliver. Derudover er pigernes tilfredshed med livet lavere end drengenes på alle de undersøgte klassetrin.

Fra 1998 til 2014, hvor de senest offentliggjorte målinger er fra, er andelen af 9.-klasses elever, der har en høj livstilfredshed, faldet fra 30 % til 19 % blandt pigerne og fra 38 % til 25 % blandt drengene.

Unge – særligt kvinder – er udsatte

Hvis vi springer til de unge, fortsætter mønstret. Her er de unge kvinder også særligt udsatte. I Psykiatrifonden foretog vi i 2016 vores egen undersøgelse af livstilfredshed, stress og symptomer på psykisk sygdom i befolkningen. 

Artiklen er bragt i Psykiatri-Information

Som støttemedlem får du bladet i postkassen 4 gange om året. Derudover får du også 10 % på bøger fra Psykiatrifondens forlag.

Bliv støttemedlem!

Den viste, at symptomer på angst, depression og stress forekom hyppigst blandt de unge og især blandt de unge kvinder. Også tal for behandling af angst og depression i sygehusvæsenet viser, at unge kvinder er i farezonen. Bl.a. tegner kvinder i alderen 25-34 år sig for over 60 % af tilfældene af angst i denne aldersgruppe, og de unge kvinder har en fire gange så høj forekomst som de ældre kvinder. Ser man på depression, er forekomsten blandt kvinder i alderen 16-34 år dobbelt så høj som forekomsten blandt mænd i samme aldersgruppe og ligeledes dobbelt så høj som blandt ældre kvinder.

De ældre trives bedst

Noget tyder altså på, at de ældre er bedst stillet, når det gælder livstilfredshed. Det bakker en EU-undersøgelse fra 2012 også op om. Danskerne scorer generelt højt på lykke og trivselsskalaen sammenlignet med andre europæere, og høj livstilfredshed og trivsel ses i højere grad hos de ældre (+65-årige) end hos de yngre.

Klogere på psykisk sundhed

Tallene taler deres tydelige sprog om, at noget kunne være bedre, når vi taler om trivsel og psykisk sundhed – særligt hos de unge. Men de siger ikke noget om, hvorfor trivslen er, som den er, eller hvad vi kan gøre for at holde trivslen oppe hos os selv og andre.

Af Joan Bentzen, analytiker, og Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Panel.cshtml)

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883