04.JUL.2019

Skizofreni: B-vitaminer har betydning for hjernens biokemi

Kosttilskud med fx vitaminer, mineraler og fiskeolier har været forsøgt som supplerende behandling mod skizofreni. Nu kortlægger en forskningsgennemgang af undersøgelserne om vitaminer har effekt på sygdommen.

Forskerne inkluderede studier af vitaminer og mineraler givet i kombination med antipsykotisk medicin. Det drejede sig om studier af bl.a. C-, E-, B-vitamin og zink og deres effekt på symptomer på skizofreni hos diagnosticerede patienter. Gennemgangen viste, at der overordnet set ikke sås en effekt af vitaminer og mineraler på symptomerne hos de undersøgte patienter. Dog viste det sig, at man i de studier, hvor der blev givet kombinationer af B-vitaminer i høje doser, så en positiv effekt hos patienterne. B-vitaminer indgår i dannelsen af flere forskellige stoffer, som har betydning for hjernens biokemi. Derfor mener forskerne, at det giver mening rent fysiologisk, hvis B-vitaminer givet i høje doser kan påvirke hjernens funktion og dermed også symptomer på psykisk sygdom.

Den genetiske forskel

Forskerne gjorde desuden den interessante observation, at visse patienter havde særlig gavn af B-vitaminer. Det var bl.a. tilfældet, hvis de havde en genvariant, som gjorde, at deres omsætning af B-vitaminet folat var nedsat. Dette peger på, at man muligvis med fordel kan målrette behandling ud fra patientens personlige karakteristika.

Sund mad måske bedre end piller

Desuden pegede forskerne bag undersøgelsen på, at kostomlægninger måske ville have bedre effekt på symptomer på psykisk sygdom end brug af tilskud i pilleform. Personer med psykisk sygdom vil nemlig ofte have mangel på flere vitaminer og mineraler, og desuden er kosten for denne gruppe ofte karakteriseret ved at være usund og indeholde for mange kalorier.

Kilde: Firth, J. et al.: ”The Effects of Vitamin and Mineral Supplementation on Symptoms of Schizophrenia: a Systematic Review and Meta-analysis”. Psychological Medicine 2017.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883