Større risiko for depression blandt børn, der mister en forælder

Hvis et barn mister en forælder i ungdomsårene øges risikoen for at få udskrevet anti-depressiv medicin med 20-40 %. Det viser ny dansk undersøgelse.

Forskerne fulgte alle personer under 30 år, som havde mistet en forælder i perioden 1997-2009. De undersøgte, om der var større eller mindre sandsynlighed for at få udskrevet en recept på anti-depressiv medicin blandt dem, der havde mistet, end blandt andre.

Det viste sig, at gruppen af personer, der havde mistet en forælder, samlet set havde ca. 20 % større risiko for at få anti-depressiv medicin. Den øgede risiko var til stede hos både kvinder og mænd og kunne ses uanset, om man havde mistet en forælder som barn eller som ung voksen. Der var tillige en 30 % øget risiko for langtidsbrug af anti-depressiv medicin hos gruppen, der havde mistet en forælder.

Kvinder og teenagere bliver hårdest ramt

Selvom der var en generel øget risiko for at få anti-depressiv medicin, så man også, at der for nogle personer var en særlig stor risiko. Det gjaldt kvinder, der havde mistet deres mor (30 % øget risiko), hvis forælderen havde begået selvmord (30-45% øget risiko), eller hvis man havde mistet en forælder som teenager (30-40 % øget risiko).

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at tage ekstra hånd om de børn, der oplever den sorg, det er at miste en forælder, for at forebygge psykisk sygdom hos denne gruppe. Psykiatrifonden har i sin Forebyggelsesplan for Børn og Unge netop foreslået, at der skal være ekstra fokus på og hjælp til børn, der er pårørende. 

Kilde: Appel CW et al: ”Risk of use of antidepressants among children and young adults exposed to the death of a parent”. Epidemiology, July, 2016.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883