04.JUL.2019

Stressende arbejdsmiljø giver mistrivsel

De fleste undersøgelser af sammenhængen mellem et stressende arbejde og medarbejderens trivsel har ikke kunnet afgøre, hvad der kom først. Nu kommer norske forskere med svaret: Dårligt arbejdsmiljø giver mistrivsel.

Forskerne spurgte i 2006 en række norske læger, om hvordan deres arbejdsmiljø var, og hvordan de havde det psykisk. Arbejdsmiljøet blev vurderet som retfærdigt eller uretfærdigt og som krævende eller ikke-krævende, mens psykisk velbefindende bl.a. blev bedømt ud fra deltagernes søvnkvalitet og deres tilfredshed med jobbet. De samme spørgsmål blev stillet tre år senere, i 2010.

Der er altså noget, der tyder på, at et stressende arbejdsmiljø kan føre til dårligere psykisk trivsel.

Derefter undersøgte man, om de personer, der i 2006 oplevede arbejdsmiljøet som uretfærdigt eller krævende, havde det psykisk dårligere end dem, der ikke havde det. Man så også på, om personer med dårlig psykisk trivsel omvendt havde en større risiko for senere at rapportere om et uretfærdigt eller krævende arbejdsmiljø.

Retfærdighed en vigtig faktor for trivsel

Beregningerne viste, at dem, der oplevede et retfærdigt arbejdsmiljø i 2006, trivedes og var mere tilfredse med deres arbejde fire år senere, end dem der oplevede et uretfærdigt arbejdsmiljø i 2006. Noget tyder på, at oplevelsen af uretfærdighed på arbejdspladsen kan føre til dårligere psykisk trivsel. I undersøgelsen er der taget højde for faktorer som køn og alder, som tidligere har vist sig at have betydning for psykisk trivsel.

Det er dog værd at bemærke, at undersøgelsen udelukkende er foretaget blandt læger, og det er ikke givet, at resultaterne kan overføres til andre faggrupper.

Kilde: Elovainio M et al: Stressful work environment and wellbeing: What comes first? Journal of Occupational Health Psychology 2015; 20: 289-300.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883