04.JUL.2019

Unge flygtninge: Aktiviteter gode for den psykiske sundhed

Unge flygtninge, særligt dem, der flygter alene uden forældre eller andre omsorgspersoner, har risiko for psykiske sygdomme. Men hvad mener de unge selv, der skal til for at forbedre deres psykiske sundhed?

Danske forskere har fulgt og interviewet en gruppe drenge på et bosted for uledsagede flygtningebørn i Danmark for at undersøge, hvordan de forstår begreber som psykisk sundhed og behandling for psykiske sygdomme. Alle drengene kæmpede med en eller anden form for sociale eller psykiske problemer, fx savn af familie, søvnproblemer eller selvdestruktiv adfærd, men ingen havde psykiatriske diagnoser. 

Drengene lagde vægt på, at de fik det bedre psykisk, når de var del af et socialt netværk og i gang med meningsfulde aktiviteter som sport, musik eller undervisning. Disse aktiviteter fik deres spekulationer og symptomer til at glide i baggrunden. Derimod følte de, at deres traumer og problemer blev bragt op til overfladen på en ubehagelig måde, når professionelle udspurgte dem i detaljer om deres fortid, hvilket ofte er en del af behandlingen for fx PTSD.

En ny tilgang til gruppen 

Forskerne bag undersøgelsen foreslår på den baggrund, at psykologisk behandling af unge asylansøgere i højere grad tager afsæt i deres ressourcer og hvad der får dem til at føle sig godt tilpas, og i mindre grad koncentrerer sig om at få dem til at genopleve fortidens traumer.

Kilde: Jarlby, F. et al.: ”What can we learn from unaccompanied refugee adolescents’ perspectives on mental health care in exile?”. European Journal of Pediatrics 2018

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883