Usikkerhed om psykoterapis effekt

Et metodestudie har set på forskellen på effekten af diverse former for psykoterapi på depression hos voksne. Ifølge denne undersøgelse kan man på baggrund af de hidtil publicerede sammenlignende undersøgelser af forskellige former for psykoterapi ikke afgøre, om én form er bedre end en anden. Undersøgelserne er simpelthen ikke store nok eller metodisk gode nok til påvise en klinisk relevant forskel mellem forskellige metoder. Det mener forfatteren er et problem, da patienterne risikerer ikke at modtage den bedste behandling (hvis der skulle vise sig at være forskel på de forskellige typer af psykoterapi).

Kilde: Cuijpers P: ”Are all psychotherapies equally effective in the treament of adult depression? The lack of statistical power of comparative outcome studies”. Evidence-Based Mental Health 2016.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883