04.JUL.2019

Vægten kan stige efter brug af antidepressiv medicin

Undersøgelser har tidligere fundet en sammenhæng mellem overvægt og depression. Nu viser britisk forskning, at brugere af antidepressiv medicin har øget risiko for at tage på i vægt.

Forskerne brugte registret fra de britiske praktiserende læger til at følge næsten 300.000 patienter gennem 10 år. De patienter, der fik udskrevet antidepressiv medicin, havde ca. 40 % øget risiko for at forøge deres kropsvægt med 5 % eller mere de næste år. Når der blev taget højde for en lang række faktorer med kendt betydning for vægten, fx rygning, fysisk sygdom og sociale forhold, var den øgede risiko på 20 %. Den største risiko for vægtøgning sås efter to års brug af antidepressiv medicin, hvor den var 50 % forøget i forhold til sammenlignelige patienter, der ikke brugte antidepressiv medicin. Forskerne fandt desuden en 30 % forøget risiko for, at patienter, der var normalvægtige, da de fik udskrevet deres første recept på antidepressiv medicin, blev overvægtige. 

Forskel på medicin

Undersøgelsens resultater peger på, at hvis 59 patienter behandles med antidepressiv medicin i et år, så vil én patient opleve at tage på i vægt. Men der er en relativt stor forskel mellem de forskellige antidepressive lægemidler. 

Forskerne bag undersøgelsen foreslår, at patienter i behandling med antidepressiv medicin i højere grad bør tilbydes hjælp til at undgå uønsket vægtstigning.

Kilde: Gafoor, R. et al.: ”Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study”. BMJ 2018.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883