Psykisk sygdom er helt normalt

Cirka hver 3. af os vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve psykiske problemer eller symptomer, som har en diagnose. Psykiatriske diagnoser er ordnet i et særligt system, som udgør den psykiatriske del af et samlet diagnosesystem for alle sygdomme. Dette system hedder ICD, som står for International Classification of Diseases.

Så mange har en psykisk sygdom – eller?

Spørgsmålet om, hvor mange mennesker, der har de forskellige psykiske sygdomme, kan ikke besvares entydigt. Det afhænger af, hvor man sætter grænsen mellem sygdom og normale variationer. Det vurderes forskelligt af forskellige psykiatere og forskere. Man kan vise, at meget store dele af befolkningen har enkelte depressive symptomer eller angstsymptomer, uden at man kan tale om egentlig psykisk sygdom. De få eksisterende befolkningsundersøgelser viser også meget forskellige resultater. Alle de opgivne tal skal derfor tages med forbehold.

En psykiatrisk diagnose er egentlig blot et navn for en gruppe symptomer, der som regel optræder sammen og derved udgør en bestemt psykisk sygdom eller tilstand. Diagnoser er ikke noget, som man ER, men derimod en betegnels for en sygdom, man HAR. Man er altså ikke 'skizofren', ligesom man ikke er 'kræft'.

Angst og depression rammer så mange af os, at man kan tale om folkesygdomme, mens andre diagnoser rammer relativt få.

Det gælder for alle psykiske sygdomme, at jo tidligere man kommer i behandling, des bedre bliver fremtidsudsigterne. Det er derfor vigtigt at komme til lægen, hvis man har symptomer på den ene eller anden form for psykisk sygdom.

Nogle sygdomme eller udviklingsforstyrrelser er vedvarende, men også her kan tidlig opmærksomhed og støtte gøre en forskel.

Det internationale diagnose-system ICD

Diagnosesystemet kan bruges verden over, så en bestemt diagnose betyder det samme, lige meget hvor på jorden den anvendes. WHO anvender et ateoretisk diagnosesystem, det vil sige et system, hvori der ikke indgår teoretiske forklaringsmodeller, men hvor diagnoserne alene er defineret ud fra deres symptomer og forløb.

Samtidig er der givet klare retningslinjer for, hvordan hver enkelt diagnose skal anvendes. For hver diagnose gælder et sæt af regler eller kriterier for, hvilke symptomer der skal være til stede, for at man kan stille diagnosen.

I dag bruges det i de fleste lande verden over. Dog ikke i USA, som bruger det såkaldte DSM-system (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder).

De psykiatriske diagnoser

Diagnosen har altid spillet en væsentlig rolle, når mennesker bliver syge. "Hvad fejler jeg?" spørger man straks, når man får symptomer, smerter eller ubehag, fysisk eller psykisk.

Diagnosen er udgangspunktet for behandlingen og et skøn over, hvordan forløbet vil blive. Hvis en psykiater skal behandle et menneske med angst, må han eller hun vide, hvilken form for angst, det drejer sig om.

Bogen bygger på det internationale diagnosesystem, WHO's ICD-10, som giver mulighed for at stille en diagnose ud fra veldefinerede kendetegn: symptomer, adfærd, tilstandens varighed mv.

Bogen er skrevet i et let sprog til fagfolk, mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

 

Køb bogen her og støt arbejdet for et godt liv til flere.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883