PSYKIATRIFONDENS BESTYRELSE

Psykiatrifondens bestyrelse arbejder ulønnet og består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Overlæge Anne Lindhardt har siden 1. januar 2011 været Psykiatrifondens formand.

Sammensætningen af Psykiatrifondens bestyrrelse skal afspejle Psykiatrifondens formål og samlede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen bidrager med viden og erfaring inden for Psykiatrifondens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling. Læs mere om bestyrelsens opgaver i Psykiatrifondens vedtægter.  

Anne Margrethe Frank Lindhardt

Formand, indtrådt 10. december 2008. Formand siden 1. januar 2011. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Anne Margrethe Frank Lindhardt, psykiater

Anne Lindhardt (70, kvinde) har mange års klinisk erfaring samt ledelseserfaring som speciallæge i psykiatri. Hun har været centerchef for både Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg. 1993-2000 cheflæge for Psykiatrien i Roskilde Amt.

Sagkyndig rådgiver i psykiatri i Sundhedsstyrelsen 2002-2008. Medlem af Retslægerådet 1990-2002. Rådgiver for WHO. Anne Lindhardt er ekstern lektor ved Københavns universitet og Psykiatrisk konsulent ved behandlingscentret Oasis.

Formandens særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet.

Øvrige ledelses- og tillidshverv
 • Medlem af bestyrelsen for Den Hageske Fond
 • Medlem af bestyrelsen for IAGP (International Association for Group Pscychotherapy)
Uafhængig 

Anne Lindhardt anses for at være uafhængig.

Kontakt 

Mail: al@psykiatrifonden.dk 

Tlf.: 4036 6151

 

 

Jørgen Søndergaard, forskningsleder

Jørgen Søndergaard

Pårørenderepræsentant, indtrådt 10. september 2009. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2017.

Jørgen Søndergaard (68, mand) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974-1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet.

Derefter var Jørgen Søndergaard sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991-1993. Han var Administrerende direktør for SFI i perioden 1995-2013.

Næstformandens særlige kompetencer: Ledelseserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold.  

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Formand for ATP
 • Formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
 • Bestyrelsesmedlem i All-ears Telemarketing SMBA
 • Bestyrelsesmedlem i ProScion A/S

 

Uafhængig 

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

 

 

 

Ulla Almegaard, overlæge ved Retspsykiatrisk Afdeling, Sct. Hans

Ulla Almegaard

Medlem, indtrådt 23. marts 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Ulla Almegaard (53, kvinde) er uddannet læge og har arbejdet på en række psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden.

Blev speciallæge i psykiatri i 2008. Er i dag overlæge på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Retspsykiatrisk afdeling.

Medlemmets særlige kompetencer: Bredt kendskab til det psykiatriske område.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængig

Ulla Almegaard anses for at være uafhængig. 

 

 

Margrethe Wivel, forstander Settlementet

Margrethe Vivel

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Margrethe Wivel (44, kvinde) er uddannet cand.mag. i religionshistorie. Var i årene 2007-2013 direktør i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro og har siden 2015 været forstander for Settlementet. Desuden uddannet i Nonprofit Management ved New York University og certificeret coach også fra New York Universitet.

Har endvidere opnået ledelsesmæssig og politisk erfaring som medlem af Borgerrepræsentationen i 2005-2013, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med socialområdet og borgerrådgivning.

Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.  

Øvrige ledelses- og tillidshverv  

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv. 

Uafhængig

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig.

 

 

 

 

 

Jesper Højberg Christensen

Jesper Højberg Christensen

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Jesper Højberg Christensen (62, mand) er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab og dansk. Han har gennem sin mangeårige erfaring i kommunikations- og reklamebranchen rådgivet topledelser i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding, forretningsudvikling og forandringsprocesser. Han underviser og er oplægsholder, og han er desuden medforfatter af en række bøger og artikler.

Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig erfaring fra kommunikations- og mediebranchen.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Bestyrelsesformand for Nextwork A/S

 • Bestyrelsesformand for Advice Netværk A/S

 • Bestyrelsesformand for Kommunikationsforum A/S

 • Bestyrelsesformand for World Climate ltd.

 • Bestyrelsesmedlem i DanBan - Forum for business angels

 • Bestyrelsesmedlem i Den sociale Kapitalfond

 • Bestyrelsesmedlem i Synoptik A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Synoptik Fonden

 • Bestyrelsesmedlem i Robert Delfer Invest ApS

 • Bestyrelsesmedlem i Groupcare A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Groupcare Holding A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Business Angels Fond - London III A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Mobilize Strategy Consulting A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Air-Invest Holding A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Kommunikationskompagniet A/S

 • Stifter af Nextwork A/S

 • Stifter af Advice A/S

 • Stifter af Kommunikationsforum A/S

 • Stifter af Mobilize A/S 

Uafhængig

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig.

 

 

Lone Lundsgaard, Centerchef

Lone Lundsgaard

Medlem, indtrådt 1. december 2016. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2020.

Lone Lundsgaard (55, kvinde) har siden 2011 været centerchef for OK-Fondens Psykiatri Vest. Hun er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985 og uddannet psyko- og familieterapeut 1995/2008.

Hun var ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt i perioden 1985-1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90’erne til OK-Centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-Centeret Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens. De tre institutioner udgør i dag OK-Fondens Psykiatri Vest. 

Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri, effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats, ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien samt PR og salg af ydelser til kommuner.

UAFHÆNGIG

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig.

 

 

 

Peter Højland

Medlem, indtrådt 24. marts 2017. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

Peter Højland  

Peter Højland (66, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør. I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S.

Medlemmets særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 

Bestyrelsesformand for Siemens Danmark, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt i ejendomsselskaberne Nørrebro 2019 og Farumgade 2. Bestyrelsesmedlem i Windowmarster A/S og Eye4talent ApS. Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet og næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen. Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen og Det danske Kulturinstitut. Kasserer i Danmark-Amerika Fondet og medlem af præsidiet i Mars & Merkur.

Uafhængighed

Peter Højland anses for at være uafhængig.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883