PSYKIATRIFONDENS BESTYRELSE

Psykiatrifondens bestyrelse arbejder ulønnet og består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Overlæge, speciallæge i psykiatri Torsten Bjørn Jacobsen har siden 21. marts 2019 været Psykiatrifondens formand.

Sammensætningen af Psykiatrifondens bestyrelse skal afspejle Psykiatrifondens formål og samlede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen bidrager med viden og erfaring inden for Psykiatrifondens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling. Læs mere om bestyrelsens opgaver i Psykiatrifondens vedtægter.

TORSTEN BJØRN JACOBSEN, formand

Torsten Bjørn Jacobsen (54, mand), psykiater og ph.d.

Torsten Bjørn Jacobsen har været læge siden 1991 og er ph.d. på en afhandling om den prognostiske værdi af billeddannende undersøgelser ved lette hovedtraumer. Udover mange års klinisk erfaring har Torsten Bjørn Jacobsen erfaring fra organisatorisk arbejde indenfor specialet psykiatri. Han har været klinikchef på Psykiatrisk Center Hvidovre.  For indeværende er Torsten overlæge ved et almen psykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling Rigshospitalet.

Torsten har deltaget i adskillige udvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og har tillige været tilforordnet i samme styrelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. 

Medlemmets Særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet.

ØVRIGE LEDELSES- OG TILLIDSHVERV

Præsident for UEMS Section of Psychiatry

Tidligere formand for foreningen af Yngre Psykiatere og tidligere formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

UAFHÆNGIG 

Torsten Bjørn Jacobsen anses for at være uafhængig.

 

Jørgen Søndergaard, forskningsleder

Jørgen Søndergaard (68, mand) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974-1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet.

Derefter var Jørgen Søndergaard sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991-1993. Han var Administrerende direktør for SFI i perioden 1995-2013.

Næstformandens særlige kompetencer: Ledelseserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold.  

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Formand for ATP
 • Formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
 • Bestyrelsesmedlem i All-ears Telemarketing SMBA
 • Bestyrelsesmedlem i ProScion A/S 
Uafhængig 

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

Thomas Kirkegaard

Beskrivelse kommer

 

Trine Lindhardt-Roux

Beskrivelse kommer

 

Margrethe Wivel, forstander Settlementet

Margrethe Wivel (44, kvinde) er uddannet cand.mag. i religionshistorie. Var i årene 2007-2013 direktør i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro og har siden 2015 været forstander for Settlementet. Desuden uddannet i Nonprofit Management ved New York University og certificeret coach også fra New York Universitet.

Har endvidere opnået ledelsesmæssig og politisk erfaring som medlem af Borgerrepræsentationen i 2005-2013, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med socialområdet og borgerrådgivning.

Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.  

Øvrige ledelses- og tillidshverv  

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv. 

Uafhængig

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig. 

Jesper Højberg Christensen

Jesper Højberg Christensen (62, mand) er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab og dansk. Han har gennem sin mangeårige erfaring i kommunikations- og reklamebranchen rådgivet topledelser i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding, forretningsudvikling og forandringsprocesser. Han underviser og er oplægsholder, og han er desuden medforfatter af en række bøger og artikler.

Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig erfaring fra kommunikations- og mediebranchen.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Bestyrelsesformand for Nextwork A/S

 • Bestyrelsesformand for Advice Netværk A/S

 • Bestyrelsesformand for Kommunikationsforum A/S

 • Bestyrelsesformand for World Climate ltd.

 • Bestyrelsesmedlem i DanBan - Forum for business angels

 • Bestyrelsesmedlem i Den sociale Kapitalfond

 • Bestyrelsesmedlem i Synoptik A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Synoptik Fonden

 • Bestyrelsesmedlem i Robert Delfer Invest ApS

 • Bestyrelsesmedlem i Groupcare A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Groupcare Holding A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Business Angels Fond - London III A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Mobilize Strategy Consulting A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Air-Invest Holding A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Advice Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S

 • Bestyrelsesmedlem i Kommunikationskompagniet A/S

 • Stifter af Nextwork A/S

 • Stifter af Advice A/S

 • Stifter af Kommunikationsforum A/S

 • Stifter af Mobilize A/S 

Uafhængig

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig. 

Lone Lundsgaard, Centerchef

Lone Lundsgaard (55, kvinde) har siden 2011 været centerchef for OK-Fondens Psykiatri Vest. Hun er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985 og uddannet psyko- og familieterapeut 1995/2008.

Hun var ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt i perioden 1985-1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90’erne til OK-Centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-Centeret Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens. De tre institutioner udgør i dag OK-Fondens Psykiatri Vest. 

Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri, effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats, ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien samt PR og salg af ydelser til kommuner.

UAFHÆNGIG

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig. 

Peter Højland  

Peter Højland (66, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør. I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S.

Medlemmets særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 

Bestyrelsesformand for Siemens Danmark, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt i ejendomsselskaberne Nørrebro 2019 og Farumgade 2. Bestyrelsesmedlem i Windowmarster A/S og Eye4talent ApS. Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet og næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen. Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen og Det danske Kulturinstitut. Kasserer i Danmark-Amerika Fondet og medlem af præsidiet i Mars & Merkur.

Uafhængighed

Peter Højland anses for at være uafhængig.

Merete Nordentoft

Merete Nordentoft (63, kvinde), professor, overlæge og speciallæge i psykiatri 

Professor, overlæge, dr.med. og Ph.D. Overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Uddannet læge i 1982, speciallæge i psykiatri. Ph.d. I 1994 blev Merete Nordentoft Master of Public Health fra the Nordic School of Public Health Göteborg og i 2007 dr.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Merete Nordentoft arbejder som overlæge på Psykiatrisk Center København, hvor hun også leder en forskningsenhed med over 50 forskere tilknyttet.

Merete Nordentoft var drivkraften i indførelsen af OPUS, medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98, og med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse. Er blandt de mest citerede forskere i psykiatrien.

Medlemmets særlige kompetencer: Omfattende indsigt i og erfaring med psykiatriområdet.

ØVRIGE LEDELSES- OG TILLIDSHVERV

 • Formand for det nationale indikatorprojekt for skizofreni
 • Leder af det psykiatriske forskeruddannelsesprogram
 • Past president for International Early Psychosis Association 

Uafhængig

Medlemmet anses for uafhængigt 

Kontakt

Mail: merete.nordentoft@regionh.dk

Tlf: +45 2060 7552

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883