Formalia

Her kan du læse din samarbejdsaftale med Psykiatrifonden.

Som instruktør i Psykisk førstehjælp v. Psykiatrifonden er du forpligtet til:

At undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. Materialet må ikke udleveres til andre og er kun til brug v. afholdelse af Psykisk førstehjælp-kurser.

At købe manual fra Psykiatrifonden til hver kursist på Psykisk Førstehjælp-kurset. Psykisk førstehjælp-manualen eller udvalgte sider fra manualen må ikke kopieres.

At udføre kurset i det udarbejdede format og som beskrevet i instruktør-mappen.

Ikke at anvende Psykisk Førstehjælp-logoet eller materiale relateret til Psykisk Førstehjælp-kurset (øvelser, manual og powerpoints) i andre sammenhænge end ved Psykisk Førstehjælp-kurset.

At afholde mindst to kurser om året, gældende fra dagen for certificering, for at kunne beholde certificeringen, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen.

At sikre at samtlige kursister udfylder Psykisk Førstehjælp-evalueringsskema efter endt kursus og at videresende disse i indtastet form til Psykiatrifonden som led i fondens kvalitetssikring. Et certifikat til førstehjælperen fremsendes efter, at Psykiatrifonden har modtaget evalueringsskemaet.

At acceptere at undervisningen kan overværes af Psykiatrifondens trænere eller projektleder efter aftale.

At stå listet som instruktør på Psykisk Førstehjælps hjemmeside.

At holde kontaktoplysninger opdaterede ved at informere Psykiatrifonden herom.

At betale et licensbeløb på, for tiden, 3000 kr. ex moms hvert år i marts måned gældende fra 2015. Licensen dækker Psykiatrifondens udgifter i forb. med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv. I tilfælde af en stigning af licensbeløbet varsles dette skriftligt 3 måneder før ikrafttræden.

At deltage i et opfriskningskursus hvert 2. år i Psykiatrifonden.

At bruge titlen som ’Instruktør’ samt Psykisk førstehjælp-logo på en måde, der ikke skader organisationen eller programmet.

At varsle en opsigelse af samarbejdet med Psykiatrifonden senest fire uger inden ønsket ophør som instruktør.

At være indforstået med, at Psykiatrifonden kan opsige samarbejdet og afmelde instruktører med to måneders varsel, hvis det erfares at samarbejdsaftalen eller dele af denne ikke overholdes.

At være indforstået med, at Psykiatrifonden dog har ret til at opsige samarbejdet og afmelde instruktører, der ikke overholder væsentlige dele af denne samarbejdsaftale, med øjeblikkelig varsel.

At være indforstået med, at opsigelse af samarbejdet fra begge parters side skal ske skriftligt.

At licensbeløbet tilbagebetales forholdsmæssigt ved opsigelse af samarbejdet fra enten din eller Psykiatrifondens side. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883