Hvad er Psykisk Førstehjælp?

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har til formål at øge befolkningens viden om psykiske sygdomme og kriser. Så vil man have mod til handle, når man står over for et menneske med psykisk sygdom.

Psykiske sygdomme er blandt de mest belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derfor skal den danske befolkning lære at yde psykisk førstehjælp. 

Berøringsangsten skal mindskes, da den i sig selv kan give uhensigtsmæssige reaktioner. Det er med andre ord helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende eller klient, der har brug for psykisk førstehjælp.

Målet med Psykisk Førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse.

Flere danskere skal have redskaber til at tage hånd om mennesker i krise, og vi håber på sigt, at det bliver lige så naturligt at tage et psykisk førstehjælpskursus, som det i dag er at tage et fysisk førstehjælpskursus.

Se denne film om Psykisk Førstehjælp

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden