Hvad er Psykisk Førstehjælp?

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har til formål at øge befolkningens viden om psykiske sygdomme og kriser. Så vil man have mod til handle, når man står over for et menneske med psykisk sygdom.

Psykisk sygdom er et stigende problem

WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derudover udgør mentale sundhedsproblemer i dag en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer på globalt plan. I forlængelse heraf tyder en række udenlandske undersøgelser på, at 20% af befolkningen i løbet af et år vil have symptomer på psykisk sygdom, hvilket i Danmark svarer til 700.000-800.000 personer. ­Selvom hver femte af os i løbet af et år vil blive ramt af psykiske problemer, så er den almindelige danskers viden om disse sygdomme fortsat begrænset.

Psykiatrifonden tilbyder tre typer af kurser i Psykisk Førstehjælp for at gøre danskerne bedre i stand til at håndtere mennesker, som er ramt af psykisk mistrivsel eller en krise. Initiativet har som overordnet formål at tilskynde til, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Et evidensbaseret program

Indsatsen tager udgangspunkt i et velafprøvet og veldokumenteret koncept, som hedder Mental Health First Aid, der er udviklet i Australien, og siden udbredt til 22 lande.

Programmet Psykisk Førstehjælp er baseret på erfaringer og undersøgelse fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001.

Erfaringer med Psykisk Førstehjælpskurserne er meget positive. Der er foretaget både kvantitative og kvalitative evalueringer, som viser, at kursisterne oplever markante ændringer i deres viden om og færdigheder i forhold til at støtte et andet menneske i psykiske vanskeligheder.

De videnskabelige undersøgelser fra Danmark peger på følgende effekter af kurset:

  • Psykisk Førstehjælp forbedrer deltagernes mulighed for at genkende psykiske problemer
  • Psykisk Førstehjælp reducerer deltagernes afstandstagen til mennesker med psykisk sygdom
  • Psykisk Førstehjælp giver deltagerne større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder
  • Psykisk Førstehjælp fremmer hjælpeindsatser, og mange deltagere har efterfølgende oplevet konkrete situationer, hvor kurset i Psykisk Førstehjælp hjalp dem til at handle bedre, end før de havde taget kurset

Læs den danske undersøgelse her.

Læs metanalysen om Psykisk Førstehjælp her.

Psykisk Førstehjælp i Danmark

Psykisk Førstehjælp startede som et treårigt projekt i samarbejde med TrygFonden.

I Psykiatrifonden uddanner vi instruktører i Psykisk Førstehjælp, som afholder kurser rundt i landet. Instruktørerne er både selvstændige, som udbyder kurser i forbindelse med deres egen virksomhed, og andre er tilknyttet en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, hvor de afholder kurser for deres kollegaer eller studerende. Se og læs om vores instruktører her.

For at blive uddannet instruktører skal man opfylde bestemte kriterier. Læs mere om dem her.  

I dag har vi ialt 38 aktive instruktører og over 3500 mennesker er uddannet i Psykisk Førstehjælp.

Feedback 

For at sikre kvaliteten af vores instruktører og kurser modtager vi feedback fra alle kursister, der deltager på kurserne. Vi er stolte over at se, at 93 % af kursisterne svarer, at de enten er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med kurset. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883