Hvad er Psykisk Førstehjælp?

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har til formål at øge befolkningens viden om psykiske sygdomme og kriser. Så vil man have mod til handle, når man står over for et menneske med psykisk sygdom.

Psykisk sygdom er et stigende problem

WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derudover udgør mentale sundhedsproblemer i dag en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer på globalt plan. I forlængelse heraf tyder en række udenlandske undersøgelser på, at 20% af befolkningen i løbet af et år vil have symptomer på psykisk sygdom, hvilket i Danmark svarer til 700.000-800.000 personer. ­Selvom hver femte af os i løbet af et år vil blive ramt af psykiske problemer, så er den almindelige danskers viden om disse sygdomme fortsat begrænset.

Psykiatrifonden tilbyder tre typer af kurser i Psykisk Førstehjælp for at gøre danskerne bedre i stand til at håndtere mennesker, som er ramt af psykisk mistrivsel eller en krise. Initiativet har som overordnet formål at tilskynde til, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Visioner og mål

Målet med Psykisk Førstehjælp er:

 • at øge danskernes viden om psykisk sygdom.

 • at øge danskernes viden og færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.

 • at mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.

 • at tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

 

 

Målet med undervisningen er:

 • at deltagerne bliver fortrolige med at kontakte og tale med en person som udviser psykisk mistrivsel.

 • at deltagerne lærer at skabe sikkerhed for, at personen ikke er til skade for sig selv.

 • at deltagerne kan hjælpe med at forhindre, at en evt. krise udvikler sig.

 • at deltagerne ved hvilken professionel hjælp eller anden hjælp de kan henvise til.

 • at deltagerne kan yde omsorg og støtte personen med psykiske problemer.

Et evidensbaseret program

Indsatsen tager udgangspunkt i et velafprøvet og veldokumenteret koncept, som hedder Mental Health First Aid, der er udviklet i Australien, og siden udbredt til 22 lande.

Programmet Psykisk Førstehjælp er baseret på erfaringer og undersøgelse fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001.

Erfaringer med Psykisk Førstehjælpskurserne er meget positive. Der er foretaget både kvantitative og kvalitative evalueringer, som viser, at kursisterne oplever markante ændringer i deres viden om og færdigheder i forhold til at støtte et andet menneske i psykiske vanskeligheder.

De videnskabelige undersøgelser fra Danmark peger på følgende effekter af kurset:

 • Psykisk Førstehjælp forbedrer deltagernes mulighed for at genkende psykiske problemer
 • Psykisk Førstehjælp reducerer deltagernes afstandstagen til mennesker med psykisk sygdom
 • Psykisk Førstehjælp giver deltagerne større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder
 • Psykisk Førstehjælp fremmer hjælpeindsatser, og mange deltagere har efterfølgende oplevet konkrete situationer, hvor kurset i Psykisk Førstehjælp hjalp dem til at handle bedre, end før de havde taget kurset

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883